Навчальний план (Математична економіка та економетрика)

Галузь знань 11 –  Математика та статистика
Спеціальність 111 Математика
Освітньо-професійна програма “Математика. Математична економіка та економетрика”

Освітньо-професійна програма


ОПП(2020) Бакалавр : Матем_економіка_економетрика

Всі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійної програми просимо надсилати на адресу гаранта освітньо-професійної програми проф. Кирилич Володимир Михайлович vkyrylych@ukr.net або volodymyr.kyrylych@lnu.edu.ua

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Навчально-методичні матеріали за ОПП

Посібник Кирилич В.М., Терещук О.В., Флюд В.М. Оптимальне керування моделями соцiально-економiчної динамiки у середовищi Python
Посібник Кирилич В.М., Терещук О.В., Флюд В.М. Оптимальне керування соцiально-економiчними системами у середовищi MatLab
Посібник Козицький В., Лавренюк С., Оліскевич М. Основи математичної економіки. Теорія споживання
Посібник Кирилич В., Оліскевич М. Економетричне моделювання макроекономічних проце­сів. Економічні коливання, гроші та інфляція. Векторні авторегресійні моде­лі
Посібник Оліскевич М. Економетричне моделювання макроекономічних процесів: Людський капітал. Моделі для панельних даних
Посібник Оліскевич М. Економетричне моделювання макроекономічних процесів: Сукупне споживання. Динамічні моделі з розподіленими лагами
Посібник Математика для економістів
Посібник Козицький В., Лавренюк С., Оліскевич М. Основи математичної економіки. Теорія фірми
Посібник Оліскевич М. Основи економетрії часових рядів
Посібник Кирилич В., Козицький В. Рекурсивні методи динамічної економіки
Посібник Кирилич В., Козицький В. Дослідження операцій. Моделі та задачі
Підручник Козицький В. Опуклі структури, методи оптимізації та їхнє застосування в економічному аналізі

Монографія Oliskevych M., Lukianenko I. Asymmetries and Nonlinearities in Socio-Economic Sphere
Монографія_Oliskevych M., Lukianenko І. Labor Market Modeling: Regional Unevenness and Economic
Монографія Фінансова_політика_v_umovakh_tinizatsii_ta_dysbalansiv_na_rynku_pratsi
Монографія Фінансова Монографія Feedback Economics (D. Wheat, M. Oliskevych, A. Novik А). Springer
Монографія_Оліскевич М. Економетричне моделювання динамічних процесів розвитку ринку праці України
Підкуйко С.І. Актуарна математика: страхові ануїтети (Навчальний посібник)
Підкуйко С.І. Актуарна математика: страхування життя (Навчальний посібник)
Підкуйко С.І. Вступ до актуарної математики (Навчальний посібник)

Стаття Zhylinska O., Bazhenova О., Chornodid I., Oliskevych M. (2020). Terms of Trade and Industrialization: Case of Economies with Manufacturing Exports. Scientific Papers of the University of Pardubice
Стаття Lukianenko I., Oliskevych, M. (2017). Evidence of Asymmetries and Nonlinearity of Unemployment and Labour Force Participation Rate in Ukraine. Prague Economic Papers
Стаття Oliskevych, M., Lukianenko, I. (2020). Labor Force Participation in Eastern European Countries: Nonlinear Modeling. Journal of Economic Studies
Стаття Oliskevych, M., Lukianenko, I. (2020). European unemployment nonlinear dynamics over the business cycles: Markov switching approach. Global Business and Economics Review
Стаття Oliskevych, M., Lukianenko, I. (2016). The Effects of Shocks on the Labor Market: SVEC Modeling. Procedia Economics and Finance
Стаття Оliskevych М., Beregova, G., Tokarchuk, V. (2018). Fuel Consumption in Ukraine: Evidence from Vector Error Correction Model. International Journal of Energy Economics and Policy

Гостьові лекції іноземних професорів, дослідників, фахівців

2015_Babiak_Confirmation_Finansial_Economics
2017_CERGE_IT_Teaching FellowShip
2017_Chorna_Confirmation_Econometrics
2018_D_Wheat_ED_Sylabus_Lectures
2018_Savchuk_Confirmation_Econometrics
2019 Savchuk_Inst_Report
2019_D_Wheat_ED__Sylabus_Lectures
2019_Inst_Report_Babiak
2019_Savchuk_Confirmation_Ec_Data
2020_D_Wheat_ED_Syllabus
2020_Inst_Report_Bychkova
2020_Сonfirmation_Bychkova
2021_D_Wheat_ED_Syllabus


CERGE_Babiak_dsge_es1_ss(MEE-GL-tmp)
CERGE_Babiak_dsge_es1_setup(MEE-GL-tmp)
2021_D_Wheat_ED_Fall 2021 syllabus(MEE-GL-tmp)
2021_D_Wheat_Economic Dynamics Lecture 3 210930(MEE-GL-tmp)
2021_D_Wheat_Economic Dynamics Lecture 1 210916(MEE-GL-tmp)
NBU_Nikolaichuk_S_Research(MEE-GL-tmp)
NBU_Nikolaichuk_S_New Monetary Policy(MEE-GL-tmp)
2021_D_Wheat_Economic Dynamics Lecture 210923(MEE-GL-tmp)
NBU_Nikolaichuk_S_Models(MEE-GL-tmp)
2021_D_Wheat_Economic Dynamics Exam 2021(MEE-GL-tmp)
2020_D_Wheat_ED Final Exam 2020_LNU(MEE-GL-tmp)
2020_D_Wheat_Economic Dynamics Lecture 4 2020(MEE-GL-tmp)
2020_D_Wheat_Economic Dynamics Lecture 3 2020 for students(MEE-GL-tmp)
2020_D_Wheat_Economic Dynamics Lecture 2 2020 for students(MEE-GL-tmp)
2020_D_Wheat_Economic Dynamics Lecture 1 200917(MEE-GL-tmp)
CERGE_Bychkova_Lecture#6(MEE-GL-tmp)
CERGE_Bychkova_Lecture#5(MEE-GL-tmp)
2019_D_Wheat_System Dynamic Model of Endogenous Economic Growth(MEE-GL-tmp)
CERGE_Bychkova2020_Intro_to_Matlab(MEE-GL-tmp)
CERGE_Bychkova_Lecture#8(MEE-GL-tmp)
CERGE_Bychkova_Lecture#7(MEE-GL-tmp)
CERGE_Bychkova_Lecture#3 (MEE-GL-tmp)
CERGE_Bychkova_Lecture#4(MEE-GL-tmp)
CERGE_Bychkova_Lect_2_theory_BE(MEE-GL-tmp)
CERGE_Bychkova_HW#2 suggested solutions(MEE-GL-tmp)
2019_D_Wheat_Economic Dynamics Lecture 8 191031(MEE-GL-tmp)
CERGE_Bychkova_Lec1_finite_horizon(MEE-GL-tmp)
CERGE_Bychkova_HW#1 suggested solutions to problem 1(MEE-GL-tmp)
CERGE_Bychkova_HW#6 suggested solutions(MEE-GL-tmp)
CERGE_Bychkova_HW#5 suggested solutions(MEE-GL-tmp)
CERGE_Bychkova_HW#4 suggested solutions(MEE-GL-tmp)
CERGE_Bychkova_HW#3 suggested solutions(MEE-GL-tmp)
CERGE_Bychkova_HW#1 suggested solutions to problem 2(MEE-GL-tmp)
CERGE_Babiak_es3_4(MEE-GL-tmp)
CERGE_Bychkova_ES#7 suggested solutions(MEE-GL-tmp)
CERGE_Bychkova_ES_3_suggested_solutions(MEE-GL-tmp)
2019_D_Wheat_Economic Dynamics Lecture 6 191010(MEE-GL-tmp)
CERGE_Bychkova_ES#6 suggested solutions(MEE-GL-tmp)
CERGE_Bychkova_ES#5 suggested solutions(MEE-GL-tmp)
2021_D_Wheat_solutions Economic Dynamics exam 2021 for students(MEE-GL-tmp)
2019_D_Wheat_Economic Dynamics Lecture 5 191003(MEE-GL-tmp)
CERGE_Bychkova_ES#2 suggested solutions(MEE-GL-tmp)
CERGE_Bychkova_2020_Syllabus_Macrotopics(MEE-GL-tmp)
CERGE_Bychkova_2020_Syllabus_Finace(MEE-GL-tmp)
CERGE_Bychkova_2020_Midterm_material(MEE-GL-tmp)
CERGE_Bychkova_2020_Macrotopics_Final_solutions(MEE-GL-tmp)
CERGE_Bychkova_2016_Midterm suggested solutions(MEE-GL-tmp)
CERGE_Babiak_M_shooting_algorithm(MEE-GL-tmp)
2019_D_Wheat_Economic Dynamics Lecture 2 190923(MEE-GL-tmp)
CERGE_Babiak_dsge_hw2_setup(MEE-GL-tmp)
CERGE_Babiak_dsge_es9_setup(MEE-GL-tmp)
CERGE_Babiak_dsge_hw1_setup(MEE-GL-tmp)
2019_D_Wheat_Economic Dynamics Exam 2019(MEE-GL-tmp)
CERGE_Babiak_dsge_es8_setup(MEE-GL-tmp)
CERGE_Babiak_dsge_es7_ss(MEE-GL-tmp)
2018_D_Wheat_ED_Mid-Term Exam(MEE-GL-tmp)
CERGE_Babiak_dsge_es7_setup(MEE-GL-tmp)
CERGE_Babiak_dsge_es6_ss(MEE-GL-tmp)
CERGE_Babiak_dsge_es6_setup(MEE-GL-tmp)
2018_D_Wheat_ED Final Exam(MEE-GL-tmp)
CERGE_Babiak_dsge_es2_ss(MEE-GL-tmp)
CERGE_Babiak_dsge_es5_setup(MEE-GL-tmp)
CERGE_Babiak_dsge_es2_setup(MEE-GL-tmp)


Міжнародна співпраця

CPEA-201510119-Internarional_Collaboration_Project_Bergen_NaUKMA_LNU

2022_Frankfurt_Report_Learning Economics with Dynamic Modelling

EURASIA PROGRAM
Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia
CPEA—2015/10119 “Extended Learning of Economics with Dynamic Modeling”
2016 – 2019, 2019 – 2022
› Main partner institution in Norway
University of Bergen
System Dynamics Group
Professor David Wheat
› Main partner institution outside Norway
National University “Kyiv-Mohyla Academy”
Department of Finance
Professor Iryna Lukianenko
› Network partners
Ivan Franko National University of Lviv
Department of Mathematical Economics and Econometrics
Professor Volodymyr Kyrylych
supported by the Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education (DIKU).

The overall goal is to Extend successful capacity-building efforts for Learning Economics with
Dynamic Modeling (E—LEDM) by achieving four primary goals:
(1) developing capacity at an additional Ukrainian University LNU in addition to extending and deepening the capacity development underway at NaUKMA
After three years of successful capacity-building collaboration between the System Dynamics Group at the University of Bergen in Norway (UiB) and the Finance Department at National University of Kyiv-Mohyla Academy in Ukraine (NaUKMA), we are extending our partnership to include a third Ukrainian institution: the Department of Mathematical Economics and Econometrics at the Ivan Franko National University of Lviv (LNU). Just as there has been a history of collaboration between NaUKMA and UiB, a significant relationship between NaUKMA and LNU has developed over the past five years, with LNU mathematics professors participating in NaUKMA conferences and NaUKMA finance department professors participating in seminars at LNU. NaUKMA and LNU professors have also collaborated on joint publications, and NaUKMA professor Lukianenko serves on the dissertation committee of a LNU professor Oliskevych. LNU professors learned about the NaUKMA/UiB dynamic modeling education and training program, they expressed enthusiastic interest in joining our project team and developing dynamic modeling capacity at LNU. Thus, our first primary goal is to continue dynamic modeling capacity – building at NaUKMA and begin similar capacity – building at LNU. All efforts are expected to help us establish a collaborative center of excellence devoted to dynamic modeling of economic systems. The modeling methods would include system dynamics, econometrics, and financial and economic analytics.
(2) engaging with economists at the Central Bank in Ukraine
(3) assisting secondary schools in Ukraine
(4) developing a double-degree program for students qualifying in Norway and Ukraine

Our E-LEDM strategy for extending dynamic modeling capacity – building
• train the trainers in Norway
During each autumn/spring semester, 2016-2022, about 10 master and PhD students from NaUKMA and
LNU have been taken three foundation courses in system dynamics modeling at UiB, along with about 50
other international students who enroll in that program each year. In addition, special topics course in
dynamic modeling-designed has been offered specifically for the small group of Ukrainian students from NaUKMA and LNU.
• provide online training to sustain the collaboration in the years ahead
lt is important that capacity building requires more than Ukrainians traveling to Norway to get training in modelling methods and techniques. It involves institutionalizing the new capacities ‘back home’ in ways that generate a mutually reinforcing process that is sustainable within NaUKMA and LNU. We emphasize curriculum changes involving new courses and new ways to teach old courses. We emphasize utilizing the new skills in research projects in collaboration with senior scholars, dissemination of the research findings in scientific journals and conferences, and building international collegial networks that provide support and motivation for further development of the dynamic modelling skills.

Participants from LNU
in 2022 :
• Anastasia Demchenko (1 year master student)
in 2021 :
• Maria Babii nna Oliskevych (1 year master student)
• Maryna Paletska (1 year master student)
• Diana Hutsul (1 year master student)
in 2019 :
• Kateryna Savolchuk (1 year master student)
• Natalia Dubrovna (1 year master student)
• Oleksandr Hnatiuk (1 year master student)
• Marianna Mychalenych (1 year master student)
• Olena Khrystan (1 year master student)
• Khrystyna Tsvyk (1 year master student)
• Olga Shybystiuk (1 year master student)
in 2018 :
• Khrystyna Kovtun (1 year master student)
• Oleksandra Krasivska (1 year master student)
in 2017 :
• Marianna Oliskevych (Professor)
• Valerii Kozytskyi (Assistance Professor)
• Diana Obarianyk (1 year master student)
• Mariana Kozyra (1 year master student)
• Oksana Sidenko (1 year master student)
• Marian-Makar Bilyk (1 year master student)
• Lesia Protsyshak (PhysicsTeacher at Lviv Academic Gymnasium)

Стажування викладачів, грамоти

Sertyf_bachelor_math_2017
Кирилич_стажування_звіт
Кирилич_стажування_довідка
Кирилич_сертифікат_вебінар
Барабаш_ГМ_English_Certificat


Барабаш_ГМ_стажування_SD_2021
Барабаш_ГМ_стажування_ІТ компетентності_2021
Барабаш_ГМ_стажування_Міжнар комунікація_2021
Барабаш_ГМ_стажування_Проф комунікації_2021
Кирилич В.М., диплом заслуженого професора ЛНУ, 2022
Кирилич_ВМ_грамота_посібник_2021
Кирилич_ВМ_Почесна_Грамота_Верховної Ради України
Кирилич_ВМ_Почесна_Грамота_Міністерства освіти і науки
Кирилич_ВМ_стажування_Pultusk_Poland_2014
Кирилич_ВМ_стажування_SD_2021
Кирилич_ВМ_стажування_Tempus_Vilnius_Lituania_2014
Козицький_ВА_стажування_Bergen_Norway_Apprenticeship_2017
Козицький_ВА_стажування_SD_2021
Куриляк_АО_стажування_SD_2021
Оліскевич_МО_B2_Certificat_Cambridge
Оліскевич_МО_B2_Certificat_Pearson
Оліскевич_МО_грамота_ЛНУ_2016
Оліскевич_МО_стажування_Bergen_Norway_Apprenticeship_2017
Оліскевич_МО_стажування_SD_2021
Оліскевич_МО_стажування_НБУ_семінар_2018
Флюд ВМ_Стажування_Викладацька майстерність_2022
Флюд_ВМ_Грамота_ЛНУ_2019
Флюд_ВМ_Грамота_ЛНУ_підручник_2021

Звіт за результатами опитування студентів щодо якості освітньої програми

Анкета для опитування випускників

Заповнені анкети просимо надсилати на адресу гаранта освітньо-професійної програми проф. Кирилич Володимир Михайлович vkyrylych@ukr.net або volodymyr.kyrylych@lnu.edu.ua

ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

Всі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійної програми просимо надсилати на адресу гаранта освітньо-професійної програми проф. Кирилич Володимир Михайлович vkyrylych@ukr.net або volodymyr.kyrylych@lnu.edu.ua

Таблиця пропозицій та змін до ОПП “Математична економіка та економетрика”, які надійшли під час громадського обговорення

Автор Зміст

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Аналітична геометрія 32 32 2:2 Іспит
Лінійна алгебра (ОПП “Математика”) 32 32 2:2 Іспит
Математичний аналіз 48 48 3:3 Іспит
НПІ 90 0:5,6 Диф. залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Аналітична геометрія 32 32 2:2 Іспит
Лінійна алгебра (ОПП “Математика”) 32 32 2:2 Іспит
Математичний аналіз 48 48 3:3 Іспит
НОП 90 0:5,6 Немає

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Диференціальні рівняння 16 32 1:2 Залік
Загальна алгебра 32 32 2:2 Іспит
Математичний аналіз 64 64 4:4 Іспит
НОП 90 0:5,6 Диф. залік
Опуклі структури: теорія та застосування 32 16 2:1 Іспит
32 32 2:2 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Диференціальні рівняння 16 32 1:2 Іспит
Комплексний аналіз 32 32 2:2 Іспит
ТЙМС 32 32 2:2 Залік
Фінансовий аналіз 32 16 2:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Рівняння математичної фізики 48 48 3:3 Залік
Теорія ігор і прийняття рішень 32 32 2:2 Немає
ТЙМС 32 32 2:2 Іспит
16 32 1:2 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Основи економетрії 32 16 2:1 Іспит
Рівняння математичної фізики 48 48 3:3 Іспит
ТВП 32 17 2:1,1 Іспит
ТВП 32 16 2:1 Залік
Теорія ігор і прийняття рішень 32 32 2:2 Іспит
Функціональний аналіз та теорія міри 48 48 3:3 Іспит
Структурна теорія кілець 56 14 28 3,5:0,9 Іспит

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Математична економіка 32 32 2:2 Іспит
Теорія часових рядів 48 32 3:2 Іспит
Топологічний аналіз даних 32 32 2:2 Іспит

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Варіаційне числення 28 28 1,8:1,8 Іспит
Математична логіка (ATOM)
Математична логіка (ATOM)
32 32 2:2 Залік