Напрямки підготовки

Механіко-математичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка проводить набір на навчання у бакалаврат (термін навчання 4 роки), магістратуру (термін навчання 1,5 роки) і аспірантуру (термін навчання 4 роки).

Бакалаврат:

ОПП Бакалавр статистики. Фахівець зі статистичного аналізу даних
ОПП Бакалавр математика. Комп’ютерний аналіз математичних моделей
НП_2021_бакалавр_111 математика (МЕЕ)
НП Бакалавр, 111 Математика. Фінансова та страхова математика
ОПП Бакалавр математики. Фахівець з математичної економіки та економетрики
ОПП Бакалавр математики. Фахівець з фінансової та страхової математики
Про ОПП бакалаврів “Фінансова та страхова математика”

Магістратура:

Магістерська програма “Статистичний аналіз даних”
НП_2017_магістр_111_математика (М)
Магістерська програма “Математична економіка та економетрика”
Навчальний План: Магістр ОПП Математична економіка та економетрика
Освітньо-професійна програма: Магістр ОПП Математична економіка та економетрія
Магістерська програма “Актуарна та фінансова математика” (2021)
НП_2020 магістр Актуарна та фінансова математика
ОПП Магістр математики (Актуарна та фінансова математика) (2021)
Про ОПП магістрів “Актуарна та фінансова математика”

Аспірантура:

НП_2016_аспірант_111_математика (М)
НП_2016_аспірант_112_статистика (С)

Відповідно до кількості бакалаврських освітніх програм буде створено п’ять бюджетних конкурсних пропозицій: чотири з яких відкриті (із зазначенням мінімальної та максимальної кількості бюджетних місць)та одна закрита (із фіксованим загальним обсягом державного замовлення). Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на відкриті (закриті) конкурсні пропозиції визначатиметься у межах різниці між ліцензованим обсягом та максимальним (загальним) обсягом державного замовлення. У разі, якщо внаслідок адресного розміщення державного замовлення мінімальний обсяг державного замовлення (2 особи в ЛНУ ім. Івана Франка) не досягається за відкритою конкурсною пропозицією, то вона анулюється.

Закрита конкурсна пропозиція:

 1. Галузь знань: 01 «Освіта/Педагогіка»;
  Спеціальність: 014 «Середня освіта»;
  Спеціалізація: 04 «Математика»;
  Освітня програма: «Математика та освітні вимірювання»;
  Форма навчання: очна (денна);
  Ліцензований обсяг: 40 осіб;
  Загальний обсяг державного замовлення: ?? осіб.

Відкриті конкурсні пропозиції:

 1. Галузь знань: 11 «Математика та статистика»;
  Спеціальність: 111 «Математика»;
  Освітня програма: «Математика»;
  Спеціалізації: «Математична економіка та економетрія»,«Диференціальні рівняння»,«Алгебра і теорія чисел»,«Геометрія і топологія»,«Теорія функцій»,«Математичний і функціональний аналіз»,«Дискретна математика та теоретичні основи інформатики»,«Математичне моделювання»;
  Форма навчання: очна (денна);
  Ліцензований обсяг: 58 осіб;
 2. Галузь знань: 11 «Математика та статистика»;
  Спеціальність: 112 «Статистика»;
  Спеціалізації: «Статистичний аналіз даних»;
  Форма навчання: очна (денна);
  Ліцензований обсяг: 60 осіб;Максимальний обсяг державного замовлення: 50 осіб.
 3. Галузь знань: 11 «Математика та статистика»;
  Спеціальність: 111 «Математика»;
  Освітня програма: «Комп’ютерна алгебра, криптологія та теорія ігор»;
  Форма навчання: очна (денна);
  Ліцензований обсяг: 22 особи;
  Максимальний обсяг державного замовлення: 15 осіб.
 4. Галузь знань: 11 «Математика та статистика»;
  Спеціальність: 111 «Математика»;
  Освітня програма: «Комп’ютерний аналіз математичних моделей»;
  Форма навчання: очна (денна);
  Ліцензований обсяг: 22 особи;
  Максимальний обсяг державного замовлення: 15 осіб
 5. Галузь знань: 11 «Математика та статистика»;
  Спеціальність: 113 «Прикладна математика»;
  Спеціалізація: «Математичне моделювання та комп’ютерна механіка»;
  Форма навчання: очна (денна);
  Ліцензований обсяг: 50 осіб;
  Максимальний обсяг державного замовлення: 15 осіб.

 

Конкурсний бал абітурієнта, як і всі його компоненти, обчислюється у 200-бальній шкалі і дорівнює сумі добутків оцінок та відповідних їм вагових коефіцієнтів.Вага сертифікату ЗНО з української мови та літератури становить 0,25; з математики ‑ 0,4 (0,45 для спеціальності 113 «Прикладна математика»); з фізики або іноземної мови – 0,2; вага атестату про повну загальну середню освіту – 0,1; вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів Університету – 0,05 (0для спеціальності 113 «Прикладна математика»). Призерам останніх етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад,конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт та олімпіаддля вступників на спеціальності 111 «Математика», 112 «Статистика» 2017 року з математики додається відповідна кількість балів до балів сертифікату ЗНО з математики, але так щоб сумарна оцінка не перевищувала 200 балів.Особи, які будуть зараховані на навчання з спеціальностей 111 «Математика», 112 «Статистика» за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти і, які не були рекомендовані до вступу на місця державного замовлення у жодній із 9 можливих відкритих конкурсних пропозицій, можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлення згідно з Правилами прийому до ЛНУ ім. Івана Франка у 2017 році.Таким чином, абітурієнт може бути зарахований на навчання за кошти державного бюджету із спеціальностей переліку, розміщеного у Додатку 10 до Правил прийому,навіть якщо внаслідок адресного розміщення державного замовлення він не був рекомендований до зарахування на навчання за всіма поданими електронними заявами.