Аналітична геометрія

Тип: Нормативний

Кафедра: алгебри, топології та основ математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Іспит
25Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Бокало Б. М.МТМ-11, МТО-11, МТС-11
232доцент Бокало Б. М.МТМ-11, МТО-11, МТС-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132МТМ-11доцент Бокало Б. М.
МТО-11доцент Бокало Б. М.
МТС-11доцент Бокало Б. М.
232МТМ-11доцент Бокало Б. М.
МТО-11доцент Бокало Б. М.
МТС-11доцент Бокало Б. М.

Опис курсу

Серед основних математичних курсів важливим є курс аналітичної геометрії. Його основне освітнє завдання – сформувати в студентів уміння, повʼязані з використанням векторного і координатного  методів розвʼязування математичних задач. Саме векторний і координатний методи — одні з небагатьох універсальних методів, що дають можливість побудувати систематизований курс геометрії на основі аксіоматичного підходу, моделювати й досліджувати фізичні явища і процеси тощо.

В курсі  вивчаються векторна алгебра, вводиться поняття бази простору та кординат вектора  в заданій базі. Афінні системи кординат, координати точок в заданій системі координат. Перетворення координат. Прямі на площині. Прямі та площини в просторі. Лінії та поверхні другого порядку. Афінні відображення та їх інваріанти.

Рекомендована література

  1. Александров П.С. Лекции по аналитической геометрии.- М.:Наука.,1968,- 512с.
  2. Банах Т.О., Бокало Б.М., Іщук Ю.Б., Трущак Х.В.  Збірник задач з аналітичної геометрії.- Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,2003.
  3. Бокало Б.М., Бридун В.Л., Гуран І.Й. Навчально-методичний  посібник з аналітичної геометрії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008, – 262 с.
  4.  Бокало Б.М., Бридун В.Л., Гуран І.Й.,Колос Н.М. Аналітична геометрія у прикладах і задачах.- Львів : Видавець І.Е.Чижиков,2016.- 335с.
  5. Яковець В.П., Боровик В.Н., Вавринович Л.В. Аналітична геометрія.-Суми: Українська книга, 2004.-295с.