Рівняння математичної фізики (111-Математика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Бокало М. М.МТМ-31, МТК-31, МТА-31,
616професор Бокало М. М.МТМ-31, МТК-31, МТА-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516МТМ-31професор Бокало М. М.
МТА-31професор Бокало М. М.
МТК-31професор Бокало М. М.
632МТМ-31професор Бокало М. М.
МТА-31професор Бокало М. М.
МТК-31професор Бокало М. М.

Опис курсу

Мета дисципліни: ознайомити студентів з основними поняттями та методами теорії рівнянь математичної фізики.

Цілі дисципліни: викласти основні положення теорії рівнянь математичної фізики, показати методи  розв’язування задачі Коші, мішаних і крайових задач  для рівнянь з частинними похідними другого порядку.

Рекомендована література

  1. Перестюк М.О. Теорія рівнянь математичної фізики / М.О.Перестюк, В.В.Маринець – Київ: Либідь, 1993.
  2. Тихонов А.Н. Уравнения математической физики / А.Н.Тихонов, А.А.СамарскийМ.: Наука, 1964.
  3. Кошляков Н.С. Уравнения в частных производных математической физики / Н.С.Кошляков, Э.Б.Глинер, М.М.Смирнов – М.: Высшая школа, 1970.
  4. Смирнов М.М. Дифференциальные уравнения в частных производных второго порядка / М.М.Смирнов – М.: Наука, 1964.
  5. Бицадзе А.В. Сборник задач по уравнениям математической физики / А.В.Бицадзе, Д.Ф.КалиниченкоМ.: Наука, 1985.
  6. Смирнов М.М. Задачи по уравнениям математической физики / М.М.Смирнов – М.: Наука, 1968.
  7. Іванчов М.І. Вступ до теорії рівнянь у частинних похідних. Текст лекцій / М.І.Іванчов – Львів: Тріада плюс, 2004.
  8. Бугрій О.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Рівняння математичної фізики” / О.М. Бурій. – Львів: ЛНУ, 2008. – 108 с.
  9. Пабирівська Н.В. Збірник задач з рівнянь у частинних похідних / Н.В.Пабирівська – Львів: ЛНУ, 2005.

 

Матеріали

Матеріали для лекційних занять

 

Силабус: Syllabus_OK 21. Rivnjannja matematychnoji fizyky

Завантажити силабус