Теорія випадкових процесів та їх застосування

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Куриляк А. О.МТМ-31,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616МТМ-31

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Теорія випадкових процесів та їх застосування» є ознайомлення студентів із елементами теорії випадкових процесів та їх застосування до моделювання соціально-економічних систем, задачами теорії масового обслуговування, основами теорії байєсівських ігор, забезпечення належної базової математичної підготовки студентів та формування вмінь застосовувати свої знання для аналізу соціально-економічних явищ.

Рекомендована література

1. Гнєденко Б.В. Курс теорії імовірностей. – К: Видавничий центр КНУ імені Тараса Шевченка, 2010 – 450 с.
2. Ірада Джалладова. Стохастична математика – К. : КНЕУ, 2018. – 392с.
3. Моклячук М. П. , Ямненко Р.Є. Лекції з теорії вибору та прийняття рішень. Навчальний посібник. – К.: ТВіМС, 2007 — 254 с.
4. В. І. Жлуктенко, Л. Г. Тарасова, Ю. В. Ігнатова. Стохастичні процеси та моделі в економіці — К. : КНЕУ, 2014. — 230 с.

5. R. Gibbons Game theory for applied economists — Princeton University Press, 1992. – 272 p.
6. Julio Gonzalez-Dias An introductory course on mathematical game theory. – American mathematical society, 2010. – 320 p.

Силабус:

Завантажити силабус