Вітальне слово

Вітаємо Вас на університетській інтернет-сторінці механіко-математичного факультету!

Факультет веде підготовку бакалаврів з таких спеціальностей

 • Математика:
  Комп’ютерна алгебра, криптологія та теорія ігор
  Комп’ютерний аналіз математичних моделей
  Математична економіка та економетрика
  Актуарна та фінансова математика
 • Середня освіта:
  Середня освіта (математика);
 • Статистика:
  Статистичний аналіз даних
 • Прикладна математика:
  Математичне моделювання та комп’ютерна механіка;

Свій науковий та науково-методичний доробок викладачі факультету регулярно публікують у міжнародних і вітчизняних наукових журналах, а також у монографіях, підручниках і навчальних посібниках. Щорічно на факультеті проводяться наукова та студентська наукова конференції, де обговорюються сучасні проблеми математики, механіки і статистики.

Запрошуємо Вас приєднатися до креативної та ініціативної спільноти механіко-математичного фа­куль­тету.