Варіаційне числення (111 – Математика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828професор Бугрій О. М.МТМ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828МТМ-41Скіра І. В.

Опис курсу

Мета дисципліни: ознайомлення з основними поняттями та методами теорії оптимізації функцій багатьох змінних, оптимізації інтегральних та термінальних функціоналів, теорії оптимального керування.
Цілі дисципліни: ознайомити з методами розв’язування задач математичного, опуклого та лінійного програмування, з властивостями інтегральних та термінальних функціоналів, з основами класичного варіаційного числення та основами теорії оптимального керування.

Рекомендована література

1) Лавренюк С.П. Варіаційне числення й оптимальне керування. – К.: НМК ВО, 1992.
2) Козицький В.А., Бугрій М.І. Методичні вказівки з методів оптимізації. – Львів, 1996.
3) Бугрій М.І. Індивідуальні завдання з варіаційного числення та оптимального керування. – Львів, 1997.
4) Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі: підручник. – К., 2003.
5) Сухарев А.Г., Тимохов А.В., Федоров В.В. Курс методов оптимизации. – М., 1986.
6) Кігель В.Р. Оптимізація логістичних рішень. – К., 2007.
7) Буслаев В.С. Вариационное исчисление. – Л., 1980.
8) Пантелеев А.В. Вариационное исчисление в примерах и задачах. – М., 2000.
9) Пантелеев А.В., Летова Т.А. Методы оптимизации в примерах и задачах. – М., 2005.

Матеріали

Силабус дисципліни можна завантажити тут

VC_M-2020-Buhrii-sylabus