Історія

Історія виникнення математики в Університеті є загадковою.  Математика викладалась на філософському факультеті Львівського університету від початку його заснування. Окрему кафедру математики відкрито в університеті у 1744 році. Математику до 1773 року викладали Фаустин Гродзіцький, Михаїл Радзіміновський, Томаш Секержинський, та Людвік Гошовський. Пізніше математику викладали Йозеф Лізганіг і Ігнац Райн. У 1787 році кафедру математики отримав за конкурсом професор Францішик Кодеш, який викладав в університеті до 1831 року (за винятком років, проведених у Кракові, 1805-1813). Поруч з кафедрою математики існувала і кафедра прикладної математики, а саме геодезії. Лекції з математики і логіки читали також в українському богословському інституті (1787-1804) Петро Лодій та Іван Земанчик.Першим, хто викладав вищу математику в університеті був професор Леопольд Шульц фон Страшніцький, який працював з 1834 по 1838 рік. З 1840 по 1871 рік математику в Університеті викладав професор Ігнац Лемох.

Видатним математиком другої половини XIX ст. був Лаврентій Жмурко, який викладав спочатку у Львівській технічній академії, а з 1871 по 1889 рік – в університеті. З 1885 по 1919 рік провідний математик університету – Юзеф Пузина. Він був талановитим педагогом і організатором наукових досліджень. Вперше в університеті читались спеціальні курси. Він організував математичні семінари, які працювали під його керівництвом з 1893 по 1919 рік. З 1908 року почав читати лекції Вацлав Серпінський, з таких сучасних розділів математики, як теорія множин, інтеграл Лебега і теорія міри та ін. У той же час (1913 – 1918) в університеті працював талановитий математик Зігмунд Янішевський. У 20-30-х роках минулого століття в університеті сформувалась математична школа, яка отримала назву Львівської математичної школи. З 1917 року почав працювати відомий математик Гуго Штайнгауз, з 1919 року – Станіслав Рузевіч і Євстахій Жилінський, а з 1922 року – найбільш талановитий львівський математик Стефан Банах.

Математика та механіка у Львівському університеті
Історія математики у Львові бере свій початок з шкіл, які були тут ще до колегіуму єзуїтів та університету. З ХV століття у Львові діяла кафедральна школа, яка була організована за зразком західноєвропейських шкіл середнього рівня
детальніше…

З часом колектив університетсь-ких математиків поповнився новим поколінням талановитої молоді: В.Нікліборц, П.Ю.Шаудер, С.Качмаж, В.Орліч, Г.Ауербах, С.Мазур. Основним досягненням Львівської математичної школи і його керівника Стефана Банаха було закладення основ функціонального аналізу. У 1930 році була відкрита каедра логіки – керівник проф. Леон Хвістек. У 1924 році філософський факультет було поділено на гуманітарний та математично-природничий факультети, а в 1939 році засновано фізико-математичний факультет, деканом якого став Стефан Банах.

У 1939 – 1940 роках до викладання в університеті були запрошені Мирон Зарицький та Володимир Левицький, а з 1945 року тут працюють Борис Гнєденко, Гурій Савін, Олександр Кованько, Іван Соколов, Георгій Буймола, з 1946р. – Ярослав Лопатинський, Валентин Рогаченко, з 1948р. – Лев Волковиський. Згодом тут працюють їх вихованці Остап Парасюк, Іван Квіт, Віра Гукевич, Олександр Костовський, Петро Бєлінський, Віталій Скоробагатько, Іван Песін, Сергій Гавеля, Василь Костенко, Зіновій Мельник та інші. Трохи пізніше – Анатолій Асірович Гольдберг та Владислав Елійович Лянце.

У ті часи були започатковані математичні школи і напрями, які продовжують розвиватись і сьогодні.

З вересня 1953 року фізико-математичний факультет поділився на фізичний та механіко-математичний.

У 1975 році механіко-математичний факультет був поділений на математичний і факультет прикладної математики та механіки. З переходом у 1987 році кафедри механіки в структуру математичного факультету факультет знову почав називатись механіко-математичним.

Розвиваючи нові напрями наукових досліджень і підготовки фахівців, на факультеті в 1997 році введено нову спеціальність – статистику, а з вересня 1999 року відкрито кафедру теоретичної і прикладної статистики.

Враховуючи розвиток алгебри і топології, на базі кафедри алгебри і топології з 1 лютого 2003 року відкрито дві кафедри: алгебри і логіки та геометрії і топології.

У січні 2006 р. для підготовки фахівців-математиків зі спеціалізації “математична економіка” було створено кафедру математичної економіки та економетрії.

Серед випускників факультету за післявоєнні роки є багато відомих вчених. В їх числі – дійсні члени Національної Академії Наук України О.Парасюк, Я.Підстригач, В.Панасюк, В.Рвачов, I.Скрипник, І.Данилюк, члени-кореспонденти НАН України Я.Бурак, О.Андрейків, Г.Кіт, Б.Пшеничний, Д.Петрина, М.Горбачук, Б.Пташник, Ю. Трохимчук.