Виробнича практика (МЕЕ-бак)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
86Диференційований залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
8180МТМ-41доцент Флюд  В. М.

Опис курсу

Дисципліна “Виробнича практика” є нормативною дисципліною із спеціальності 111 – математика для освітньої програми математична економіка та економетрика підготовки бакалаврів, яка викладається у 8 семестрі в обсязі 6 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS)