Математична економіка (МЕЕ 1)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Козицький  В. А.МТМ-41, МТК-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732МТМ-41доцент Козицький  В. А.
МТК-41доцент Козицький  В. А.

Опис курсу

Призначення курсу – дати студенту знання основних принципів та методів побудови математичних моделей економічних явищ та процесів, включаючи основні аналітичні теорії як мікроекономіки (теорія споживання, теорія фірми, теорія загальної рівноваги), так і макроекономіки (моделі: Леонтьєва, Неймана і Гейла, моделі процесів економічного зростання). На основі курсу студент набуває вміння використовувати результати описово-інструментального напряму економічної теорії для побудови та аналізу аналітичних моделей економічних процесів, чисельних розрахунків та виробленню практичних висновків на цій основі.

Рекомендована література

 1. Козицький В.А, Лавренюк С.П., Оліскевич М.О. Основи математичної економіки. Теорія споживання – Львів, ЛНУ імені І. Франка. Піраміда. 2004. – 264 с.
 2. Козицький В.А, Лавренюк С.П., Оліскевич М.О. Основи математичної економіки. Теорія фірми – Львів, ЛНУ імені І. Франка. Піраміда. 2005. – 324 с.
 3. О.І. Пономаренко, М.О. Перестюк, В.М. Бурим Основи математичної економіки. – К. Інформтехніка. 1995.
 4. Пономаренко О.І, Перестюк М.О., Бурим В.М. Сучасний економічний аналіз: У 2 ч. Ч. 1. Мікроекономіка: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2004. – 262с.:іл.
 5. М. Интрилигатор Математические методы в оптимизации и экономическая теория. –М. : Айрис пресс. 2002.
 6. Х. Никайдо Выпуклые структуры и математическая экономика. – М.: Мир. 1972.
 7. Mas-Colell, M. Whinston, J. Green Microeconomic Theory. – Oxford university press. 1995. – 980р.
 8. Akira Takayama Mathematical economics. – Cambridge University Press. 1985. – 734p.
 9. Гел Р. Веріан Мікроекономіка: проміжний рівень. – К. Вид. „Лібра”. 2006. – 630 с.
 10. Аллен Р. Математическая економия. – М.: ИЛ, 1963.
 11. Ашманов С.А. Введение в математическую економику. – М.: Изд. МГУ, 1980.
 12. Обен Ж.-П. Нелинейний анализ и его економические приложения. – М.: Мир, 1988.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: Syllabus_OK 23. Matematychna_ekonomika

Завантажити силабус