Навчальна практика з інформатики (бакалаври, Математика. Математична економіка та економетрика, МТМ-11, сем. 1)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
190МТМ-11доцент Підкуйко  С. І., доцент, ст. наук. співробітник Прокопишин  І. А.

Опис курсу

Дисципліна “Навчальна практика з інформатики” є нормативною з спеціальності 111 Математика для освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти “Математика. Математична економіка та економетрика”, яка викладається у 1 семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS)
Навчальна практика охоплює наступні розділи: робота в ОС Windows, підготовка текстових математичних документів в офісних пакетах, математичні та статистичні розрахунки за допомогою електронних таблиць, підготовка математичних документів у системі LATEX.
Передбачено виконання лабораторних робіт: “Робота в середовищі Windows”. “Підготовка математичних документів в офісних пакетах”, “Робота з електронними таблицями”, “Підготовка математичних документів у системі LATEX”.

Силабус:

Завантажити силабус