Тип: Нормативний

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
836доцент Козицький  В. А.МТМ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
836МТМ-41доцент Козицький  В. А.

Опис курсу

Дисципліна «Математична теорія кооперативних ігор» є нормативною дисципліною із спеціальності 111 – Математика для освітньої програми математична економіка та економетрика підготовки бакалаврів, яка викладається в VIII семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS)

Рекомендована література

Козицький В. А. (2016). Математична теорія кооперативних ігор. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 414 с.
Козицький В. А, Кирилич В. М. (2012). Дослідження операцій. Моделі та задачі. Навчальний посібник. Львівський національний університет імені Івана Франка. 137 с.
Maschler, M., E. Solan, S. Zamir. (2020). Game theory. Cambridge University Press. – 976 p.
P. Borm, H. Hamers, R. Hendrickx. (2001). Operations research games: a survey. Top, Springer.Vol.9, N 2, pp. 139-216.
I. Curiel (1997). Cooperative game theory and applications. – Kluwer academic publishers. – 190 p.
Hougaard J. (2009) In Introduction to Allocation Rules. – SpringerVerlang. – 154 pp.
Kozytskyy, V., Pabyrivska, N., Beregova, G. (2021). Modeling of Wages and Prices Behavior: System Dynamic Approach. WSEAS Transsactions on Computers. 21, pp. 44-50.

Силабус:

Завантажити силабус