Диференціальні рівняння (111 Математика та 014 Середня освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор Головатий Ю. Д.МТА-21, МТМ-21, МТО-21, МТК-21
416професор Головатий Ю. Д.МТА-21, МТО-21, МТМ-21, МТК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332МТО-21професор Головатий Ю. Д.
МТА-21Лисецький Т. Б.
МТМ-21Лисецький Т. Б.
МТК-21Лисецький Т. Б.
432МТО-21професор Головатий Ю. Д.
МТК-21Лисецький Т. Б.
МТМ-21Лисецький Т. Б.
МТА-21Лисецький Т. Б.

Опис курсу

Диференціальні рівняння є основним інструментом математич­ного моделювання. Дисципліна є необхідним елементом освіти спеціалістів з інформаційних технологій, позаяк вони займаються моделюванням процесів, що протікають у всіх сферах інтелектуальної діяльності людства, а також процесів живої та неживої природи. Математичні моделі, побудовані з використанням диференціальних рівнянь, описують динаміку найрізноманітніших явищ, дають змогу екстраполювати їхній розвиток з метою передбачення та прийняття правильних рішень.

Мета дисципліни: ознайомити студентів з основними поняттями та методами теорії звичайних диференціальних рівнянь, вказати сфери застосування динамічних систем у сучасних технологіях моделювання реальних процесів, а також на прикладі застосування диференціальних рівнянь ознайомити з філософією та основними етапами математичного моделювання.

Цілі дисципліни: навчити студентів впізнавати та розв’язувати основні класи звичайних диференціальних рівнянь, застосовувати теоретичні і практичні знання, набуті при вивченні курсу, у моделювання реальних складних систем.

 

Рекомендована література

Методичні матеріали

  1. Головатий Ю.Д., Кирилич В.М., Лавренюк С.П. Диференціальні рівняння: навч. посібник.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.
  2. Головатий Ю. Д. Електронний навчальний курс “Диференціальні рівняння. Частина 1” (атестований Організаційно-методичним центром електронного навчання ЛНУ імені Івана Франка, червень 2021 р.) https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4208.
  3. Головатий Ю. Д. Електронний навчальний курс “Диференціальні рівняння. Частина 2 (атестований Організаційно-методичним центром електронного навчання ЛНУ імені Івана Франка, червень 2021 р.) https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4162.
  4. Головатий Ю. Д. Системи лінійних диференціальних рівнянь. Конспект лекцій, 2022. https://bit.ly/3VNtnWo
  5. Головатий Ю. Д. Методичні вказівки “Рівняння з частинними  похідними першого порядку”. – Львів: ЛДУ. – 1992. – 24 с.

Рекомендована література

  1. Самойленко А.М., Перестюк М.О., Парасюк І.О. Диференціальні рівняння. Київ “Либідь”, 1994.
  2. Бугрій О.М., Процах Н.П., Бугрій Н.В. Основи диференціальних рівнянь: теорія, приклади та задачі. Львів, 2011.
  3. Гой Т.П., Махней О.В. Диференціальні рівняння. Івано-Фран­ківськ, 2010.

Збірники задач

  1. Самойленко А.М., Кривошея С.А., Перестюк М.О. Диференціальні рівняння у прикладах i задачах. – К.: Вища школа, 1994.
  2. Перестюк М.О., Свіщук М. Я. Збірник задач з диференціальних рівнянь. Київ “Либідь”, 1997.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: з навчальної дисципліни “ Диференціальні рівняння ”

Завантажити силабус

Силабус: Syllabus_OK 16. Dyferentsialni rivnjannja

Завантажити силабус