Теорія ігор і прийняття рішень (МЕЕ 1)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53.5Немає
63.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Козицький  В. А.МТМ-31
632доцент Козицький  В. А.МТМ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532МТМ-31доцент Козицький  В. А.
632МТМ-31доцент Козицький  В. А.

Опис курсу

Навчальну дисципліну розроблено так, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб будувати теоретико-ігрові моделі для аналізу соціально-економічних процесів. Тому в дисципліні представлено як огляд теорії некооперативних ігор так і її застосування до моделювання соціально-економічних процесів.

Рекомендована література

  1. Козицький В.А. Математична теорія некооперативних ігор. Ігри в нормальній формі: концепції розв’язання. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2021. — 220 с.
  2. Мащенко С.О., Волошин О.Ф. Моделі та методи прийняття рішень : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — 2-ге вид., перероб. та допов. — К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2010. – 336 с.
  3. Моклячук М. П. , Ямненко Р.Є. Лекції з теорії вибору та прийняття рішень. Навчальний посібник. — К.: ТВіМС, 2007 — 254 с.

Силабус:

Завантажити силабус