Опуклі структури: теорія та застосування (МЕЕ 1)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Козицький  В. А.МТМ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316МТМ-21доцент Козицький  В. А.

Рекомендована література

 1. Козицький В.А. Опуклі структури, методи оптимізації та їхнє застосування в економічному аналізі. Л.: Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – 448с.
 2. Козицький В.А., Лавренюк С.П., Оліскевич М.О. Основи математичної економіки. Теорія споживання. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 264 с.
 3. Козицький В.А., Лавренюк С.П., Оліскевич М.О. Основи математичної економіки. Теорія фірми. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 323 с.
 4. Моклячук М.П. Основи опуклого аналізу. – К.:ТвіМС, 2004. – 240с.
 5. Интриллигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. М.:Айрис-прес, 2002. – 560с.
 6. О. Пономаренко, М. Перестюк, В. Бурим Основи математичної економіки. – К. Інформтехніка. 1995.
 7. О. Пономаренко, М. Перестюк, В. Бурим Сучасний економічний аналіз. Київ: ”Вища школа”. 2004. – т.1, т.2.
 8. Никайдо Х. Выпуклые структуры и математическая экономика. – М.:Мир, 1972. — 516 с.
 9. Рокафеллар Р. Выпуклый анализ. – М.:Мир, 1973. – 470с.
 10. Иоффе А.Д., Тихомиров В.М. Теория экстремальных задач.- М.:Наука. – 1965.
  • Mas-Colell, M. Whinston, J. Green Microeconomic Theory. – Oxford university press. 1995. 980р.
 11. Akira Takayama Mathematical economics. – Cambridge University Press. 1085. – 734p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус