Теорія ймовірностей і математична статистика (111 – математика)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії функцій і функціонального аналізу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Скасків О. Б.МТА-21, МТК-21, МТМ-21, МТО-21
532професор Скасків О. Б.МТА-31, МТК-31, МТМ-31, МТО-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432МТК-21доцент Головата О. М.
МТА-21доцент Головата О. М.
МТМ-21професор Скасків О. Б.
МТО-21професор Скасків О. Б.
532МТК-31професор Скасків О. Б.
МТА-31професор Скасків О. Б.
МТМ-31професор Скасків О. Б.
МТО-31професор Скасків О. Б.

Опис курсу

Мета вивчення основної дисципліни “Теорія ймовірностей і математична статистика” – ознайомити студентів із основними поняттями і фактами з теорії ймовірностей, що базується на асимптотичному підході Колмогорова, та основними принципами аналізу випадкових явищ ймовірнісними  методами математичної статистики.

Рекомендована література

1.Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложе-ния.Т. 1,2.—М.: Мир, 1984.

2.Гихман И.И., Скороход А.В., Ядренко М.И. Теория вероятно-стей и математическая статистика. К.: Вища школа, 1988.

3.Боровков А.А. Математическая статистика. М.: Наука, 1984.

4.Коваленко И.Н., Гнеденко Б.В. Теория вероятностей. К.: Вища школа, 1990.

5.Скасків О.Б. Теорія ймовірностей. Львів: Число, 2012.

6.Бордуляк М.Т., Скасків О.Б., Сумик О.М., Чижиков І.Е. Теореми і задачі теорії ймовірностей. Львів: Число, 2013.

7.Севастьянов Б.А., Чистяков В.П., Зубков А.М. Сборник задач по теории вероятностей. М.: Наука, 1985.

Матеріали

Лекції

Практика

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус