Теорія ймовірностей та математична статистика (111 – математика)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії функцій і функціонального аналізу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Скасків О. Б.МТА-21, МТМ-21, МТО-21, МТК-21
532професор Скасків О. Б.МТА-31, МТМ-31, МТО-31, МТК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432МТА-21професор Скасків О. Б.
МТМ-21професор Скасків О. Б.
МТО-21доцент Головата О. М.
МТК-21професор Скасків О. Б.
532МТА-31професор Скасків О. Б.
МТМ-31професор Скасків О. Б.
МТО-31професор Скасків О. Б.
МТК-31професор Скасків О. Б.

Опис курсу

Мета вивчення основної дисципліни “Теорія ймовірностей і математична статистика” – ознайомити студентів із основними поняттями і фактами з теорії ймовірностей, що базується на асимптотичному підході Колмогорова, та основними принципами аналізу випадкових явищ ймовірнісними  методами математичної статистики.

Рекомендована література

1. Pugachev V.S. Probability theory and mathematical statistics for engineers. Elsevier, 1984

2. Sahoo P. Probability and mathematical statistics, University of Louisville, Louisville, 2013

3. Meyer M.C. Probability and mathematical statistics: Theory, applications, and practice in R. – SIAM, 24 Juny 2019

4. Скасків О.Б. Теорія ймовірностей. Львів: Число, 2012.

5. Бордуляк М.Т., Скасків О.Б., Сумик О.М., Чижиков І.Е. Теореми і задачі теорії ймовірностей. Львів: Число, 2013.

6. Feller W. An introduction to probability theory and its applications, V. 1,2,3rd edición. Wiley , 2008.

7. Гіхман И.И., Скороход А.В., Ядренко М.І. Теорія ймовірностей і математична статистика. К.: Вища школа, 1988.

8. Коваленко І.Н., Гнеденко Б.В. Теорія ймовірностей. К.: Вища школа, 1990.

9. Голомозий В.В., Карташов М.В., Ральченко К.В. Збірник задач з теорії ймовірностей і математичної статистики. Навч. gосібн., Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2015. 

10. Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатін O.K. Теорія ймовірностей та математична статистика. 5-те видання. — Київ: Центр учб. літ., 2010.

11. Єрьоменко В.О. та інш. Комплексні практичні індивідуальні завдання з теорії ймовірностей та математичної статистики для студентів всіх спеціальностей, Тернопіль, ТНЕУ, 2017.

Матеріали

Метод_вказівки_п_з_ТЙМС_2023

Лекції

Практика

Силабус: Силабус_ОК 19. Теорія ймовірностей та математична статистика

Завантажити силабус

Силабус: Syllabus_OK 19. Teorija jmovirnostej ta matematychna statystyka

Завантажити силабус

Силабус: ТЙМС_2022_Освіта

Завантажити силабус