Вступ в магістратуру

Механіко-математичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка оголошує набір на навчання за шістьма освітньо-професійними програмами очної (денної) та одною освітньо-професійною програмою заочної форми навчання в межах чотирьох спеціальностей із двох галузей знань. Термін навчання за усіма магістерськими освітніми програмами і формами навчання становить один рік і чотири місяці.

Відповідно до кількості магістерських освітніх програм і форм навчання буде створено сім закритих конкурсних пропозицій:

 1. Галузь знань: 01 «Освіта/Педагогіка»
  Спеціальність: 014 «Середня освіта»
  Спеціалізація: 04 «Математика»
  Освітня програма: «Математика та освітні вимірювання»
  Форма навчання: очна (денна)
  Ліцензований обсяг: 15 осіб.
 2. Галузь знань: 01 «Освіта/Педагогіка»
  Спеціальність: 014 «Середня освіта»
  Спеціалізація: 04 «Математика»
  Освітня програма: «Математика та освітні вимірювання»
  Форма навчання: заочна
  Ліцензований обсяг: 20 осіб.
 3. Галузь знань: 11 «Математика та статистика»
  Спеціальність: 112 «Статистика»
  Освітня програма: «Статистичний аналіз даних»
  Форма навчання: очна (денна)
  Ліцензований обсяг: 20 осіб.
 4. Галузь знань: 11 «Математика та статистика»
  Спеціальність: 111 «Математика»
  Освітня програма: «Математика»
  Спеціалізації: Диференціальні рівняння, Теорія функцій, Алгебра і теорія чисел, Геометрія і топологія, Математичний і функціональний аналіз, Дискретна математика та теоретичні основи інформатики, Математичне моделювання
  Форма навчання: очна (денна)
  Ліцензований обсяг: 30 осіб.
 5. Галузь знань: 11 «Математика та статистика»
  Спеціальність: 111 «Математика»
  Освітня програма: «Актуарна та фінансова математика»
  Форма навчання: очна (денна)
  Ліцензований обсяг: 15 осіб.
 6. Галузь знань: 11 «Математика та статистика»
  Спеціальність: 111 «Математика»
  Освітня програма: «Математична економіка та економетрика»
  Форма навчання: очна (денна);
  Ліцензований обсяг: 15 осіб.
 7. Галузь знань: 11 «Математика та статистика»
  Спеціальність: 113 «Прикладна математика»
  Освітня програма: «Прикладна математика»
  Спеціалізація: «Теоретична та прикладна механіка»
  Форма навчання: очна (денна);
  Ліцензований обсяг: 15 осіб.