Персонал

Деканат

деканГУРАН Ігор Йосиповичдекан
заступник деканаКУЗЬ Ігор Степановичзаступник декана
заступник деканаМАЛОЇД-ГЛЄБОВА Марта Олександрівназаступник декана
заступник деканаСЛОБОДЯН Микола Степановичзаступник декана

Секретаріат деканату

Кафедра алгебри, топології та основ математики

завідувачБАНАХ Тарас Онуфрійовичзавідувач
професорЗАРІЧНИЙ Михайло Михайловичпрофесор
професорРАДУЛ Тарас Миколайовичпрофесор
доцентБОКАЛО Богдан Михайловичдоцент
доцентБРИДУН Вікторія Любомирівнадоцент
доцентГРИНІВ Олена Степанівнадоцент
доцент (сумісник)ГУРАН Ігор Йосиповичдоцент (сумісник)
доцентГУТІК Олег Володимировичдоцент
доцентДОМША Ольга Володимирівнадоцент
доцентЗЕЛІСКО Володимир Романовичдоцент
доцентІЩУК Юрій Богдановичдоцент
доцентМАКСИМИК Катерина Миколаївнадоцент
доцентМАЛОЇД-ГЛЄБОВА Марта Олександрівнадоцент
доцентМЕЛЬНИК Іванна Орестівнадоцент
доцентРОМАНІВ Олег Миколайовичдоцент
доцентХОЛЯВКА Ярослав Михайловичдоцент
асистентПОПАДЮК Ольга Богданівнаасистент
асистентСАГАН Андрій Вікторовичасистент
асистентСУХОРУКОВА Христина Олександрівнаасистент
аспірантДМИТРУК Анатолій Андрійовичаспірант
аспірант, аспірант (сумісник)МАРКО Юрій Ярославовичаспірант, аспірант (сумісник)
аспірантМИХАЛЕНИЧ Микола Степановичаспірант
аспірантМИХАЛЕНИЧ Микола Степановичаспірант
аспірантМОКРИЦЬКИЙ Тарас Володимировичаспірант
аспірантСТЕЛЬМАХ Ярина Борисівнааспірант
аспірантХИЛИНСЬКИЙ Маркіян Богдановичаспірант
аспірантХИЛИНСЬКИЙ Павло Богдановичаспірант

Кафедра вищої математики

завідувачГАТАЛЕВИЧ Андрій Івановичзавідувач
професорДутка Г. Я.професор
професорМАКСИМУК Олександр Васильовичпрофесор
доцентВАСИЛЬКІВ Іван Миколайовичдоцент
доцентВЕРБА Ірина Іванівнадоцент
доцентЖУМІК Оксана Василівнадоцент
доцентЗЕЛІСКО Галина Володимирівнадоцент
доцентКОЛІНЬКО Марія Омелянівнадоцент
доцентМИЛЬО Ольга Ярославівнадоцент
доцентСИНЮТА Володимир Михайловичдоцент
доцентСТАХІВ Людмила Леонідівнадоцент
доцентТАРАСЮК Святослав Івановичдоцент
доцентТРІЩ Богдан Михайловичдоцент
доцентЦАПОВСЬКА Жаннета Ярославівнадоцент
старший викладачБАБЕНКО Володимирович Володимировичстарший викладач

Кафедра математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

завідувачКИРИЛИЧ Володимир Михайловичзавідувач
професорЗАБОЛОЦЬКИЙ Микола Васильовичпрофесор
професорОЛІСКЕВИЧ Маріанна Олександрівнапрофесор
доцентБАРАБАШ Галина Михайлівнадоцент
доцентВУС Андрій Ярославовичдоцент
доцентКОЗИЦЬКИЙ Валерій Андрійовичдоцент
доцентКУРИЛЯК Андрій Олеговичдоцент
доцентПІДКУЙКО Сергій Івановичдоцент
доцентПРОКОПИШИН Іван Анатолійовичдоцент
доцентСИДОРЕНКО Юрій Миколайовичдоцент
доцентФЛЮД Володимир Михайловичдоцент
доцентЧЕРВІНКА Костянтин Андрійовичдоцент
асистентГРАБЧАК Геннадій Євгеновичасистент
аспірантМІЛЬЧЕНКО Ольга Віталіївнааспірант

Кафедра математичної статистики і диференціальних рівнянь

завідувачБУГРІЙ Олег Миколайовичзавідувач
професорБОКАЛО Микола Михайловичпрофесор
професорГОЛОВАТИЙ Юрій Даниловичпрофесор
професорЄЛЕЙКО Ярослав Івановичпрофесор
професорЛОПУШАНСЬКА Галина Петрівнапрофесор
доцентАНДРУСЯК Руслан Васильович (з 2020 по 2023)доцент
доцентБАЗИЛЕВИЧ Ірина Богданівнадоцент
доцентБОКАЛО Тарас Миколайовичдоцент
доцентДОМАНСЬКА Олена Вікторівнадоцент
доцентЖЕРНОВИЙ Юрій Васильовичдоцент
доцентКІНАШ Орест Михайлович (до 2020)доцент
доцентКОСАРЕВИЧ Катерина Вікторівнадоцент
доцентСИМОТЮК Михайло Михайловичдоцент
доцентЯРОВА Оксана Анатоліївнадоцент
асистентВЛАСОВ Віталій Андрійовичасистент
асистент (сумісник)ГРАБЧАК Геннадій Євгеновичасистент (сумісник)
асистентПРИСЯЖНИК Христина Михайлівна (з 2021 по 2022)асистент
асистентСЕНДРІЙ Олександра Василівнаасистент
асистентСКІРА Ірина Володимирівна (з 2020 по 2023)асистент
асистентХОЛЯВКА Оксана Тарасівнаасистент
старший лаборантХИМИЧ Олена Анатоліївнастарший лаборант
аспірантКУЦЕВОЛ Ігор Ігоровичаспірант
аспірант, асистент (сумісник)ЛИСЕЦЬКИЙ Тарас Богдановичаспірант, асистент (сумісник)
аспірантХОМА Мар`яна Володимирівнааспірант

Кафедра механіки

завідувачАНДРЕЙКІВ Олександр Євгеновичзавідувач
професорСТАНКЕВИЧ Володимир Зеноновичпрофесор
доцентДОЛІНСЬКА Ірина Ярославівнадоцент
доцентЗВІЗЛО Іван Степановичдоцент
доцентКУЗЬ Ігор Степановичдоцент
доцентСЛОБОДЯН Микола Степановичдоцент
доцентЯДЖАК Наталія Степанівнадоцент
асистентВАСИЛИШИН Андрій Володимировичасистент
інженерГАЛАЗЮК Тетяна Володимирівнаінженер

Кафедра теорії функцій і функціонального аналізу

завідувачСКАСКІВ Олег Богдановичзавідувач
професорЧИЖИКОВ Ігор Ельбертовичпрофесор
доцентГОЛОВАТА Оксана Маркіянівнадоцент
доцентКУДРИК Тарас Степановичдоцент
доцентЛУКІВСЬКА Дзвенислава Володимирівнадоцент
доцентМИКИТЮК Ярослав Володимировичдоцент
доцентПРИТУЛА Ярослав Григоровичдоцент
доцентСУЩИК Наталія Степанівнадоцент
доцентТРУХАН Юрій Степановичдоцент
доцентХРИСТІЯНИН Андрій Ярославовичдоцент
асистентКОРЕНІВСЬКА Олена Захаріївнаасистент
старший лаборантШМІГЕЛЬСЬКА Уляна Зенонівнастарший лаборант
аспірантКАЗАНІВСЬКИЙ Михайло Івановичаспірант
аспірантКУРИЛЯК Марія Романівнааспірант

Лабораторія лабораторія комп’ютеризації навчального процесу

Механічна лабораторія кафедри механіки

завідувачЮРЧИШИН Андрій Степановичзавідувач
інженер 1 категоріїТУРЧИН Ольга Юріївнаінженер 1 категорії
лаборантСТАНКЕВИЧ Назар Володимировичлаборант

Навчально-наукова лабораторія комп'ютерної механіки

завідувачШЕВЧУК Сава Павловичзавідувач
інженер 1 категоріїДРАПАКА Володимир Олексійовичінженер 1 категорії
інженер 1 категоріїЯЦИК Ігор Миколайовичінженер 1 категорії
інженер (сумісник)ВАСИЛИШИН Андрій Володимировичінженер (сумісник)

Навчально-наукова лабораторія статистичного аналізу даних

лаборантШАПОВАЛОВ Віталій Олеговичлаборант