Персонал

Деканат

деканГУРАН Ігор Йосиповичдекан
заступник деканаКУЗЬ Ігор Степановичзаступник декана
заступник деканаМАЛОЇД-ГЛЄБОВА Марта Олександрівназаступник декана
заступник деканаСЛОБОДЯН Микола Степановичзаступник декана

Секретаріат деканату

Кафедра алгебри, топології та основ математики

завідувачБАНАХ Тарас Онуфрійовичзавідувач
професорЗАРІЧНИЙ Михайло Михайловичпрофесор
професорРАДУЛ Тарас Миколайовичпрофесор
доцентБОКАЛО Богдан Михайловичдоцент
доцентБРИДУН Вікторія Любомирівнадоцент
доцентГРИНІВ Олена Степанівнадоцент
доцент (сумісник)ГУРАН Ігор Йосиповичдоцент (сумісник)
доцентГУТІК Олег Володимировичдоцент
доцентЗЕЛІСКО Володимир Романовичдоцент
доцентІЩУК Юрій Богдановичдоцент
доцентМАЛОЇД-ГЛЄБОВА Марта Олександрівнадоцент
доцентМЕЛЬНИК Іванна Орестівнадоцент
доцентРОМАНІВ Олег Миколайовичдоцент
доцентХОЛЯВКА Ярослав Михайловичдоцент
асистентСАГАН Андрій Вікторовичасистент
старший лаборант, асистент (сумісник)МАКСИМИК Катерина Миколаївнастарший лаборант, асистент (сумісник)
аспірантДМИТРУК Анатолій Андрійовичаспірант
аспірантЛИСЕЦЬКА Олександра Юріївнааспірант
аспірант, аспірант (сумісник)МАРКО Юрій Ярославовичаспірант, аспірант (сумісник)
аспірантМИХАЛЕНИЧ Микола Степановичаспірант
аспірантМИХАЛЕНИЧ Микола Степановичаспірант
аспірантМОКРИЦЬКИЙ Тарас Володимировичаспірант
аспірантПОПАДЮК Ольга Богданівнааспірант
аспірантСТЕЛЬМАХ Ярина Борисівнааспірант
аспірантСУХОРУКОВА Христина Олександрівнааспірант
аспірантХИЛИНСЬКИЙ Маркіян Богдановичаспірант
аспірантХИЛИНСЬКИЙ Павло Богдановичаспірант

Кафедра вищої математики

завідувачГАТАЛЕВИЧ Андрій Івановичзавідувач
професорМАКСИМУК Олександр Васильовичпрофесор
доцентВАСИЛЬКІВ Іван Миколайовичдоцент
доцентВЕРБА Ірина Іванівнадоцент
доцентЖУМІК Оксана Василівнадоцент
доцентЗЕЛІСКО Галина Володимирівнадоцент
доцентКОЛІНЬКО Марія Омелянівнадоцент
доцентМИЛЬО Ольга Ярославівнадоцент
доцентСИНЮТА Володимир Михайловичдоцент
доцентСТАХІВ Людмила Леонідівнадоцент
доцентТАРАСЮК Святослав Івановичдоцент
доцентТРІЩ Богдан Михайловичдоцент
доцентЦАПОВСЬКА Жаннета Ярославівнадоцент
старший викладачБАБЕНКО Володимирович Володимировичстарший викладач

Кафедра математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

завідувачКИРИЛИЧ Володимир Михайловичзавідувач
професорЗАБОЛОЦЬКИЙ Микола Васильовичпрофесор
професорОЛІСКЕВИЧ Маріанна Олександрівнапрофесор
доцентБАРАБАШ Галина Михайлівнадоцент
доцентВУС Андрій Ярославовичдоцент
доцентКОЗИЦЬКИЙ Валерій Андрійовичдоцент
доцентКУРИЛЯК Андрій Олеговичдоцент
доцентПІДКУЙКО Сергій Івановичдоцент
доцентПРОКОПИШИН Іван Анатолійовичдоцент
доцентСИДОРЕНКО Юрій Миколайовичдоцент
доцентФЛЮД Володимир Михайловичдоцент
доцентЧЕРВІНКА Костянтин Андрійовичдоцент
аспірантМІЛЬЧЕНКО Ольга Віталіївнааспірант

Кафедра математичної статистики і диференціальних рівнянь

завідувачБУГРІЙ Олег Миколайовичзавідувач
професорБОКАЛО Микола Михайловичпрофесор
професорЄЛЕЙКО Ярослав Івановичпрофесор
професорЛОПУШАНСЬКА Галина Петрівнапрофесор
доцентАНДРУСЯК Руслан Васильовичдоцент
доцентБАЗИЛЕВИЧ Ірина Богданівнадоцент
доцентГОЛОВАТИЙ Юрій Даниловичдоцент
доцентДОМАНСЬКА Олена Вікторівнадоцент
доцентЖЕРНОВИЙ Юрій Васильовичдоцент
доцентКІНАШ Орест Михайлович (до 2020р)доцент
доцентКОСАРЕВИЧ Катерина Вікторівнадоцент
асистентПРИСЯЖНИК Христина Михайлівнаасистент
асистентСКІРА Ірина Володимирівнаасистент
асистентЯРОВА Оксана Анатоліївнаасистент
старший лаборантХИМИЧ Олена Анатоліївнастарший лаборант
аспірант, асистент (сумісник)ЛИСЕЦЬКИЙ Тарас Богдановичаспірант, асистент (сумісник)
аспірант, асистент (сумісник)ХОМА Мар`яна Володимирівнааспірант, асистент (сумісник)

Кафедра механіки

в.о. завідувача кафедриАНДРЕЙКІВ Олександр Євгеновичв.о. завідувача кафедри
доцентДОЛІНСЬКА Ірина Ярославівнадоцент
доцентЗВІЗЛО Іван Степановичдоцент
доцентКУЗЬ Ігор Степановичдоцент
доцентСЛОБОДЯН Микола Степановичдоцент
завідувачЮРЧИШИН Андрій Степановичзавідувач
інженер 1 категоріїДРАПАКА Володимир Олексійовичінженер 1 категорії
інженер 1 категоріїЯЦИК Ігор Миколайовичінженер 1 категорії
інженерГАЛАЗЮК Тетяна Володимирівнаінженер
старший лаборантСТЕЦЬКА Ганна Іванівнастарший лаборант

Кафедра теорії функцій і функціонального аналізу

завідувачСКАСКІВ Олег Богдановичзавідувач
професорЧИЖИКОВ Ігор Ельбертовичпрофесор
доцентГОЛОВАТА Оксана Маркіянівнадоцент
доцентКУДРИК Тарас Степановичдоцент
доцентМИКИТЮК Ярослав Володимировичдоцент
доцентПРИТУЛА Ярослав Григоровичдоцент
доцентСУЩИК Наталія Степанівнадоцент
доцентТРУХАН Юрій Степановичдоцент
доцентХРИСТІЯНИН Андрій Ярославовичдоцент
асистентКОРЕНІВСЬКА Олена Захаріївнаасистент
старший лаборант, доцент (сумісник)ЛУКІВСЬКА Дзвенислава Володимирівнастарший лаборант, доцент (сумісник)
аспірант, асистент (сумісник)КАЗАНІВСЬКИЙ Михайло Івановичаспірант, асистент (сумісник)
аспірантКУРИЛЯК Марія Романівнааспірант

Лабораторія комп’ютеризації навчального процесу