Навчальна обчислювальна практика (бакалаври, Математика. Математична економіка та економетрика, МТМ-11, сем. 2-3)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Немає
33Диференційований залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
290МТМ-11доцент Підкуйко  С. І., доцент, ст. наук. співробітник Прокопишин  І. А.
390МТМ-21доцент Підкуйко  С. І., доцент, ст. наук. співробітник Прокопишин  І. А.

Опис курсу

Дисципліна “Навчальна обчислювальна практика” є нормативною з спеціальності 111 Математика для освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти “Математика. Математична економіка та економетрика”, яка викладається у 2 та 3 семестрі в обсязі 6 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS)
Навчальна обчислювальна практика має дві частини.
Перша частина практики “Числові обчислення та візуалізація даних в Python” проводиться у другому семестрі. Вона охоплює наступні розділи: встановлення та налаштування мови Python 3, інтегровані середовища розробки, встановлення бібліотек, синтаксис, типи даних та основні конструкції мови Python, числові обчислення, введення-виведення та редагування таблиць даних, візуалізація даних з використанням бібліотеки Matplotlib – побудова та оформлення графіків та діаграм, 3D-поверхонь.
Передбачено виконання лабораторних робіт: “Числові обчислення в Python”, “Завантаження, редагування та збереження таблиць”, “Побудова графіків та діаграм у Python”, “Графічний аналіз статистичних даних”.
Друга частина “Інтегрований математичний пакет GNU Octave” проводиться у третьому семестрі і містить такі розділи: інсталяція і запуск Octave, команди файлової системи і допомоги, типи операторів, масиви, вектори і матриці, робота з графіками функції, функцій, розв’язання систем лінійних рівнянь, умовні конструкції і конструкції циклів, функції, m-файли.

Силабус:

Завантажити силабус