Вступ в аспірантуру

Програма вступних іспитів з галузі знань 08 Право за спеціальністю 082 Міжнародне право для вступників до аспірантури.

Програма_МП_аспірантура

Навчальні курси програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 082 Міжнародне право.

Сучасні тенденції міжнародного права
Науковий семінар
Філософія
Педагогічна практика
Іноземна мова за фаховим спрямуванням
Історія міжнародно-правових вчень
Актуальні проблеми права ЄС
Міжнародна правотворчість
Право зовнішніх зносин ЄС
Міжнародна юстиція
Практика Суду ЄС
Педагогіка вищої школи
Методологія підготовки наукової публікації
Психологія вищої школи
Підготовка науково-інноваційного проекту
Інформаційні технології та програмування
Інтелектуальна власність і трансфер технологій
Інновації та підприємництво

Анотації курсів можна завантажити тут: АНОТАЦІЇ_ПЕРЕЛІК_PhD_082_міжнародне право

Навчальні курси програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 056 Міжнародні економічні відносини.

Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин
Науковий семінар
Філософія
Педагогічна практика
Іноземна мова
Сучасні теорії міжнародної економіки
Теорія міжнародної торгівлі та економічна політика
Порівняльна політична економія
Альтернативні теорії міжнародної торгівлі
Природні ресурси та економіка навколишнього середовища
Регіональна економіка
Економічна історія та економічні проблеми країн Центральної та Східної Європи
Міжнародні фінанси і макроекономіка відкритої економіки
Стратегічне моделювання у прийнятті політичних, економічних та бізнесових рішень
Педагогіка вищої школи
Методологія підготовки наукових публікацій
Психологія вищої школи
Підготовка науково-інноваційного проекту
Інформаційні технології та програмування
Інтелектуальна власність і трансфер технологій
Інновації та підприємництво

Анотації курсів можна завантажити тут: АНОТАЦІЇ_ПЕРЕЛІК_PhD_056_міжнародні_економічні_відносини

Додаткова інформація – на сторінці відділу аспірантури і докторантури