Функціональний аналіз та теорія міри (МТМ, МТО, МТА, МТК)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії функцій і функціонального аналізу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648доцент Микитюк Я. В.МТМ-31, МТА-31, МТК-31, МТО-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648МТМ-31
МТА-31
МТК-31
МТО-31

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам знання про конструкціюміри Лебега та поняття вимірної функції як необхідних інструментів побудови інтегралів Лебега та Лебега-Стілтьєса, а також про лінійні нормовані простори, лінійні оператори та інтегральні рівняння. Багато понять курсу є складовими інших курсів, зокрема, теорії ймовірностей і статистики.Основну частину курсу займає розгляд практич¬них і теоретич¬них задач, які повинні розширити знання про базові поняття з функціонального аналізу та сформувати уміння їх застосовувати.

Рекомендована література

1. Березанский Ю.М., Ус Г.Ф., Шефтель З.Г. Функциональный анализ. Курс лекций: учебн. пособие. Киев: Вища шк., 1990. – 600с. (є український переклад)
2. Колмогоров А.Н., Фомин С.В., Элементы теории функций и функционального анализаучебн. пособие. Москва: Наука, 1981. – 542с.
3. Кадец В. М. Курс функционального анализа: учебн. пособие для механико-математического факультета. – Харків : Издательство ХНУ им. В.Н. Каразина, 2006 . – 607 с. (є український переклад)
4. Городецкий В.В., Нагнибида Н.И., Настасиев П.П. Методы решения задач по функциональному анализу: учебн. пособие. Киев: Вища шк., 1990. –479с.
5. Сторож О. Г. Задачі з теорії міри та функціонального аналізу: збірник задач // Олег Сторож. Львів : І. Чижиков, 2011. 151 с.

Матеріали

Функціональний аналіз та теорія міри

Силабус: Силабус_ОК 22. Функціональний аналіз та теорія міри

Завантажити силабус

Силабус: Syllabus_OK 22. Funktsionalnyj analiz ta teorija miry

Завантажити силабус