Бакалавр

Перелік освітніх програм і навчальних планів
механіко-математичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

Назва ОП Галузь знань Спеціальність Навчальний план / форма навчання Дата впровад-
ження
Термін навчан-ня Кваліфі-
кація
ОПП «Статистика».

Спеціалізації:
1) Статистика в інформаційних технологіях;
2) Актуарна та фінансова математика.

11 «Математика та статистика» 112 «Статистика» Денна 1 вересня 2018 року 3 роки 10 місяців Бакалавр статистики. Фахівець.
ОПП «Математика»

Спеціалізації:
1) Диференціальні рівняння;
2) Алгебра і теорія чисел;
3) Геометрія і топологія;
4) Теорія функцій;
5) Математичний і функціональний аналіз;
6) Математичне моделювання;
7) Дискретна математика та теоретичні основи інформатики;
8) Математична економіка та економетрія.

11 «Математика та статистика» 111 «Математика» Денна 1 вересня 2017 року 4 роки Бакалавр математики.
ОПП «Математика».

Спеціалізація:
«Комп’ютерна алгебра, криптологія та теорія ігор».

11 «Математика та статистика» 111 «Математика» Денна 1 вересня 2017 року 4 роки Бакалавр математики. Фахівець з комп’ютерної алгебри, криптології та теорія ігор
ОПП «Математика та освітні вимірювання» 01 «Освіта/ Педагогіка» 014.04 «Середня освіта (математика)» Денна
Заочна
1 вересня 2017 року 4 роки Бакалавр освіти (математика). Вчитель математики. Фахівець з освітніх вимірювань.
ОПП «Прикладна математика».

Спеціалізації:
1) Комп’ютерне моделювання та обчислювальні методи;
2) Математичне моделювання та комп’ютерна механіка.

11 «Математика та статистика» 113 «Прикладна математика» Денна 1 вересня 2017 року 4 роки Бакалавр прикладної математики
ОПП «Статистика».

Спеціалізації:
1) Прикладна та теоретична статистика;
2) Актуарна та фінансова математика.

11 «Математика та статистика» 112 «Статистика» Денна 1 вересня 2016 року
(*в тому числі діє для студентів,
які зараховані 1 вересня 2017 р.)
4 роки Бакалавр статистики
ОПП «Математика»

Спеціалізації:
1) Диференціальні рівняння;
2) Алгебра і теорія чисел;
3) Геометрія і топологія;
4) Теорія функцій;
5) Математичний і функціональний аналіз;
6) Математичне моделювання;
7) Дискретна математика та теоретичні основи інформатики;
8) Математична економіка та економетрія.

11 «Математика та статистика» 111 «Математика» Денна 1 вересня 2016 року 4 роки Бакалавр математики.
ОПП «Середня освіта (математика)» 01 «Освіта/ Педагогіка» 014.04 «Середня освіта (математика)» Денна
Заочна
1 вересня 2016 року 4 роки
5 років
Бакалавр освіти (математика). Вчитель математики.
ОПП «Прикладна математика».
Спеціалізація: Механіка.
11 «Математика та статистика» 113 «Прикладна математика» Денна 1 вересня 2016 року 4 роки Бакалавр прикладної математики
НП «Математика»

Спеціалізації:
1) Диференціальні рівняння;
2) Алгебра і теорія чисел;
3) Геометрія і топологія;
4) Теорія функцій;
5) Математичний і функціональний аналіз;
6) Математичне моделювання;
7) Дискретна математика та теоретичні основи інформатики;
8) Математична економіка та економетрія.

0402 «Фізико-математичні науки» 6.040201 «Математика» Денна 1 вересня 2015 року 4 роки Бакалавр математики, вчитель математики
НП «Механіка» 0402 «Фізико-математичні науки» 6.040202 «Механіка» Денна 1 вересня 2015 року 4 роки Бакалавр механіки

Діючі робочі навчальні плани та програми курсів:

у галузі знань 01 “Освіта”
спеціальність 014 “Середня освіта”

 

у галузі знань 11 “Математика і статистика”
спеціальність 111 “Математика”

 

у галузі знань 11 “Математика і статистика”
спеціальність 112 “Статистика”

 

у галузі знань 11 “Математика і статистика”
спеціальність 113 “Прикладна математика”

 

 

у галузі знань  “Математика”
спеціальність 6.040201 “Математика”

 

у галузі знань  “Математика”
спеціальність 6.040202  “Механіка”

 

у галузі знань  “Математика”
спеціальність 6.040205 “Статистика”