Спеціальність 113 Прикладна математика. Освітньо-професійна програма “Математичне моделювання та комп’ютерна механіка”

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Звіт за результатами опитування студентів щодо якості освітньої програми

Репозитарій бакалаврських робіт

2023 рік

Силабуси навчальних дисциплін

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми

Цикл загальної підготовки

Цикл професійної та практичної підготовки

Освітньо-професійна програма “Математичне моделювання та комп’ютерна механіка”

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми

Цикл загальної підготовки

Цикл професійної та практичної підготовки

Стажування викладачів, грамоти, відзнаки, дипломи, сертифікати

Студентська наукова робота, грамоти

Статті

Тези доповідей на конференціях

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

  • Агеєнков М.С. (Науковий керівник – проф. Опанасович В.К.). Диплом другого ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у 2021 р. з спеціальності «Прикладна математика (механіка)» (Наказ МОН № 865 від 28.07.2021 р. «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році»);
  • Шайнога М.І. (Науковий керівник – доц. Слободян М.С.). Диплом першого ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у 2020 р. з спеціальності «Прикладна математика (механіка)» (Наказ МОН № 1220 від 05.10.2020 р. «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році»);
  • Горчин О.Б. (Науковий керівник – доц. Звізло І.С.). Диплом першого ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у 2019 р. з спеціальності «Прикладна математика (Механіка)» (Наказ МОН № 1059 від 05.08.2019 р. “Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році”);
  • Рябець А.В. (Науковий керівник – доц. Слободян М.С.). Диплом першого ступеня І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2022/2023 навчального року з спеціальності «Прикладна математика (механіка)» (Наказ Ректора №1510 від 20.04.2023 року “Про підсумки проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2022/2023 навчальному році”);
  • Семотюк А.О. (Науковий керівник – доц. Кузь І.С.). Диплом другого ступеня І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2022/2023 навчального року з спеціальності «Прикладна математика (механіка)» (Наказ Ректора №1510 від 20.04.2023 року “Про підсумки проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2022/2023 навчальному році”).

Грамоти

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

Всі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійної програми просимо надсилати на адресу гаранта програми доцента Слободяна Миколи Степановича: mykola.slobodyan@lnu.edu.ua.

Всіх охочих долучитися до спілкування з експертною групою з метою обговорення особливостей функціонування та наповнення ОПП «Прикладна математика» і ОПП «Математичне моделювання та комп’ютерна механіка» запрошуємо на відкриту онлайн-зустріч.

Час: 15 квітня 2024 о 16:40 – 17:20.

Підключитись до конференції Zoom: https://us04web.zoom.us/j/77738408052?pwd=wSb81kp9IAD3ULjulZLexEJL0VoTe2.1

Ідентифікатор конференції: 777 3840 8052

Пароль: 2024

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Алгебра та геометрія 32 32 2:2 Іспит
Вступ до програмування 32 32 2:2 Іспит
Дискретна математика 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Залік
Математичний аналіз 48 48 3:3 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
Фізичне виховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Алгебра та геометрія 32 32 2:2 Іспит
Алгоритми обчислювальних процесів 32 32 2:2 Диф. залік
Дискретна математика 32 48 2:3 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Математичний аналіз 32 48 2:3 Іспит
Навчальна практика 32 0:2 Диф. залік
Основи програмування 32 32 2:2 Іспит
Фізичне виховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Немає
Диференціальні рівняння 32 0:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Історія української культури 16 1:0 Залік
Математичний аналіз 32 32 2:2 Іспит
Навчальна практика 32 0:2 Немає
Об’єктно-орієнтоване програмування 32 0:2 Іспит
Теоретична механіка 32 32 2:2 Іспит

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Навчальна практика 32 0:2 Диф. залік
Програмне забезпечення 32 32 2:2 Залік
Рівняння математичної фізики 32 0:2 Залік
Тензорний аналіз 32 32 2:2 Іспит
Теоретична механіка 32 32 2:2 Іспит
Функціональний аналіз 32 32 2:2 Іспит

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бази даних та інформаційні системи 32 48 2:3 Іспит
Опір матеріалів 32 32 2:2 Іспит
Теоретична механіка 32 16 2:1 Іспит
Теорія ймовірностей і математична статистика 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір:3D-графічні технології 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір:Біоматеріали 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір:Використання систем комп’ютерної математики у наукових дослідженнях 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір:Вступ до нереляційних баз даних 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір:Лабораторії спеціалізації з опору матеріалів та фотопружності 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір:Основи Web програмування 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір:Розробка мобільних додатків 32 32 2:2 Залік
Системи комп’ютерної математики 32 32 2:2 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Опір матеріалів 48 48 3:3 Іспит
Основи механіки суцільного середовища 32 32 2:2 Іспит
Філософія 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір:Kонтроль якості досліджень та розробки проектів 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір:NET технології 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір:Вступ до машинного навчання 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір:Комп’ютерне моделювання динамічних систем 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір:Комп’ютерне моделювання в електрооптиці 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір:Лабораторії спеціалізації зі статичного та динамічного тензометрування 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір:Методи обчислень 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір:Організація та обробка великих даних 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір:Основи механіки руйнування 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір:Основи хмарних обчислень 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір:Проєктування Web застосунків 32 32 2:2 Залік
Штучні нейронні мережі 32 32 2:2 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Застосування теорії функцій комплексної змінної до плоских задач теорії пружності 48 32 3:2 Залік
Комп’ютерна механіка композитів 48 32 3:2 Іспит
Математичні моделі механіки суцільного середовища 32 32 2:2 Іспит
Теорія пружності і пластичності 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір:Машинна графіка 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір:Обчислювальна геометрія 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір:Пакети прикладних програм 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір:Програмування на Java 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір:Розробка Web-застосувань 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір:Теорія оболонок 32 32 2:2 Залік
Тестування програмного забезпечення 32 32 2:2 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Математичне моделювання механічних систем і процесів 28 42 1,8:2,6 Іспит
Теорія пружності і пластичності 28 28 1,8:1,8 Іспит
Фізико-хімічна механіка матеріалів 28 28 1,8:1,8 Іспит
Дисципліна на вибір:Вступ до блокчейн технологій 28 28 1,8:1,8 Залік
Дисципліна на вибір:Захист інформації 28 28 1,8:1,8 Залік
Дисципліна на вибір:Основи криптології 28 28 1,8:1,8 Залік
Дисципліна на вибір:Основи наукових досліджень та менеджменту 28 28 1,8:1,8 Залік
Дисципліна на вибір:Паралельні та розподілені обчислення 28 28 1,8:1,8 Залік
Дисципліна на вибір:Теорія пластин 28 28 1,8:1,8 Залік
Функційне програмування 28 28 1,8:1,8 Залік
Дисципліна на вибір:Біомеханіка 42 28 2,6:1,8 Залік
Дисципліна на вибір:Генетичні алгоритми 42 28 2,6:1,8 Залік
Прикладне статистичне моделювання 42 28 2,6:1,8 Залік