Об’єктно-орієнтоване програмування (113 Прикладна математика)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332МТП-21

Опис курсу

Викладання дисципліни має на меті сформувати в студентів базову систему знань та навиків в області сучасних прийомів об’єктно-орієнтованого програмування (ООП) та застосування ООП до будови моделей і методів програмування розв’язків задач, а також вивчення мови C++ та прийомів її застосування в обсязі тем курсу. Дисципліна є наступною після курсів «Вступ до програмування» і «Основи програмування», і розглядає різні розділи методів програмування на основі технології ООП: вивчення тематичних засобів алгоритмічної мови C++; аналіз стандартних класів і об’єктів мови C++; типи і структури даних мови C++ та їх зв’язок з технологією ООП; класи і об’єкти, визначені програмно; шаблони класів; успадкування класів; принципи будови бібліотеки шаблонів STL; застосування стандартних класів бібліотеки STL.

Рекомендована література

Основна література

  1. Бублик В.В. Об’єктно-орієнтоване програмування: [Підручник] / В.В. Бублик. // К.: ІТ-книга, 2015. – 624 с.
  2. Мартін Роберт С. Чистий код. Створення, аналіз і рефакторинг: Пер. з англ. / Роберт С. Мартін // К.: Фабула. – 2019. – 368 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://fabulabook.com/product/chystyj-kod/
  3. Підручник C++ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.w3schools.com/cpp/default.asp
  4. Документація Microsoft C++, C та Assembler [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.microsoft.com/uk-ua/cpp/?view=msvc-170&viewFallbackFrom=vs-2019
  5. Сайт до вивчення С++ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://www.bestprog.net/uk/sitemap_ua/c/
  6. Ярошко Сергій, Ярошко Оксана. Методи розробки алгоритмів. Програмування мовою С++: навч. посібник / С.А.Ярошко, О.С.Ярошко // Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – 2022. – 248с.
  7. Васильєв Олексій. Програмування на С++ в прикладах і задачах / Олексій Васильєв // Ліра-К. – 2017. – 382с.

Додаткова література

  1. Ярошко С.А. Методи розробки алгоритмів. Навчальний посібник / С.А. Ярошко // Львів, ЛНУ імені Івана Франка – 2019. [Електронне видання].
  2. Вікіпедія. С++ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
  3. Вікіпедія. Об’єктно-орієнтоване програмування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Об%27єктно-орієнтоване_програмування

Силабус: Об'єктно-орієнтоване програмування

Завантажити силабус