Вступ до нереляційних баз даних (113 Прикладна математика)

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532МТП-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532МТП-31

Опис курсу

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб ознайомити студентів з підходами до вибору, проектування та використання нереляційних баз даних, створення ефективних запитів, побудови адекватних моделей даних для опису предметної області (домену).

Рекомендована література

Основна література

 1. Amit Phaltankar, Juned Ahsan, Michael Harrison, Liviu Nedov. MongoDB Fundamentals /Amit Phaltankar, Juned Ahsan, Michael Harrison, Liviu Nedov// Packt – 2020
 2. Ian Robinson, Jim Webber & Emil Eifrem. Graph Databases /Ian Robinson, Jim Webber & Emil Eifrem.// O’Reilly –2015
 3. Alex DeBrie. The DynamoDB Book /Alex DeBrie// Independently Published –2020
 4. https://redis.io/docs/

Допоміжна література:

 1. https://docs.aws.amazon.com/dynamodb/
 2. https://www.mongodb.com/docs/
 3. https://neo4j.com/docs/
 4. https://mwhittaker.github.io/blog/an_illustrated_proof_of_the_cap_theorem/
 5. https://martinfowler.com/bliki/PolyglotPersistence.html
 6. https://docs.docker.com/manuals/
 7. https://medium.com/geekculture/microservices-orchestration-vs-choreography-technology-5dbe612cf7e9

Силабус: Вступ до нереляційних баз даних

Завантажити силабус