Слободян Микола Степанович

Посада: доцент кафедри механіки, заступник декана механіко-математичного факультету з навчально-методичної роботи

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 239-43-70, (032) 239-41-74

Електронна пошта: mykola.slobodyan@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: new.mmf.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Механіка твердого деформівного тіла, теорія пружності та пластичності, згин та розтяг пластин.

Курси

Публікації

Опубліковані монографії

 1. Контактна механіка. Шорсткість, розшарування і зношування поверхонь: колективна монографія / М.М. Кундрат, Н.А. Гук, Н.Л. Козакова, В.І. Острик, М.С. Слободян, В.І. Кузьменко, О.В. Приходько, Н.М. Д’яченко, Є.В. Шашкова, В.П. Силованюк, Н.Д. Вайсфельд, Г.О. Фесенко, О.П. Козачок, Р.М. Мартиняк, О.В. Максимук, Ю.В. Сачук, А.О. Сяський, Н.В. Шевцова, В.А. Сяський, О.Ю. Дейнека, Т.С. Нагірний, К.А. Червінка, А.О. Камінський, М.В. Дудик, В.М. Феньків; за заг. ред. Р.М. Мартиняка // Львів: Видавець Вікторія Кундельська, 2022. – 392 с.– https://www.researchgate.net/publication/366177313

Опубліковані статті

 1. Слободян М.С., Шайнога М.І. Напружено-деформований стан за згину круглої пластини з системою тріщин з урахуванням смугового контакту їхніх берегів // Прикладна механіка. – Том 60 (70). – № 2. – 2024. – С. 75-90.
 2. Bilash O., Slobodian М., Seliverstov R., Zvizlo I., Petruchenko O., Kovalchuk R. Pure bending of a strip (Beam) with a transversal through crack located asymmetrically relative to its axis on the assumption of crack closure and striplike plastic zone near one of the tips  // AIP Conference Proceedings. – 2949 – 2023. – 020002. (DOI: https://doi.org/10.1063/5.0165477) (SCOPUS)
 3. Slobodian M.S., Bilash O.V., Seliverstov R.H., Kurotchyn L.R. Bending of a plate with circular rigid inclusion and system of cracks on the assumption of strip crack face contact  // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – Vol. 1277. – 2023. – 012006. (DOI: 10.1088/1757-899X/1277/1/012006) (Web of Science)
 4. Опанасович В.К., Слободян М.С., Білаш О.В.  Чистий згин смуги (балки) із двома співвісними тріщинами, перпендикулярними до її осі, одна з яких знаходиться в зоні стискальних напружень  // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. Запорізький національний університет. – 2021. – № 1. – C. 44-50. (DOI: https://doi.org/10.26661/2413-6549-2021-1-05). (Категорія Б)
 5. Opanasovych, V.K., Nykolyshyn, М.М., Slobodian, M.S., Alfavitska, S.O., Bilash, O.K. Combined Action of Bending and Tension of an Isotropic Plate with Through Crack in the Absence of Contact between the Faces and with Regard for the Plastic Zones and Hardening of Material at the Tips // Journal of Mathematical Sciences (United States). – 2021. – 254(1), pp. 117–128. (SCOPUS)
 6. Sulym H., Opanasovych V., Slobodian M., Bilash O. Pure Bending of Strip (BEAM) with Crack in Strip of Tensile Stress with Allowance for Plastic Strips near Crack Tips // Acta Mechanica et Automatica. – Vol. 14. – No. 1. – 2020. – Р. 44‑49. (DOI: https://doi.org/10.2478/ama-2020-0007) (Web of Science, SCOPUS)
 7. Слободян М.С., Кузь І.С., Білаш О.В., Шайнога М.І. Згин із розтягом пластини з отвором та системою тріщин за смугового контакту їхніх берегів / Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. – 2020. – № 1. – С. 77-85.  (Категорія Б)
 8. Опанасович В.К., Слободян М.С., Білаш О.В. Чистий згин полоси (балки) з довільно орієнтованою наскрізною тріщиною // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки. – 2019. – № 1. C. 142-145. (Категорія Б)
 9. Николишин М.М., Опанасович В.К., Куротчин Л.Р., Слободян М.С. Розтяг кусково-однорідної пластини з двома поверхневими тріщинами на прямолінійній межі поділу матеріалів з рахуванням пластичних зон по їх фронту // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. – 2019. – № 2. – С. 124-135. (DOI: 10.26661/2413-6549-2019-2-14) (Категорія Б)
 10. Николишин М., Опанасович В., Куротчин Л., Слободян М. Кусково-однорідна пружно-пластична пластина з міжфазною наскрізною тріщиною за дії зосереджених сил // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: збірник наукових праць 10–ї Міжнародної наукової конференції / за заг. ред. Р.М. Кушніра і Г.С. Кіта // Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2019. – Вип.5. ‑ С. 185-186.
 11. Сулим Г., Опанасович В., Слободян М., Білаш О. Чистий згин балки з тріщиною з урахуванням пластичних смуг біля її вершин // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: збірник наукових праць 10–ї Міжнародної наукової конференції / за заг. ред. Р.М. Кушніра і Г.С. Кіта // Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2019. – Вип.5. ‑ С. 206-207.
 12. Sulym H., Opanasovych V., Slobodian M., Bilash O. Combined Bending with Tension of Isotropic Plate with Crack Considering Crack Banks Contact and Plastic Zones at its Tops // Acta Mechanica et Automatica. –  Vol. 12. – No. 2 (44). – 2018. – Р. 91‑95. (DOI  https://doi.org/10.2478/ama-2018-0014) (Web of Science – IF=0.86, SCOPUS)
 13. Sulym H., Opanasovych V., Slobodian M.,Yarema Y. Biaxial Loading of a Plate Containing a Hole and Two Co-Axial Through Cracks  // Acta Mechanica et Automatica. –  Vol. 12. – No. 3 (45). – 2018. – Р. 237‑242. (DOI: https://doi.org/10.2478/ama-2018-0037) (Web of Science – IF=0.86, SCOPUS)
 14. Opanasovych V.K., Slobodyan М.S. Biaxial bending of an isotropic plate with through rectilinear crack with regard for the width of the contact zone of its edges and in the presence of plastic zones near its tips // Journal of Mathematical Sciences. – Vol. 228. –  No. 2. – 2018. – Р. 162‑172. (DOI: https://doi.org/10.1007/s10958-017-3613-z). (SCOPUS)
 15. Opanasovych V.K., Slobodyan М.S. Bending of an isotropic plate with two identical coaxial through cracks depending on the width of the contact zone of their faces and in the presence of plastic zones near their tips // Journal of Mathematical Sciences. –  Vol. 229. – No. 3. – 2018. – Р. 280‑291. (DOI: https://doi.org/10.1007/s10958-018-3677-4) (SCOPUS)
 16. Опанасович В.К., Николишин М.М., Слободян М.С., Альфавіцька С.О. Двовісний розтяг пластини з двома рівними колінеарними тріщинами з урахування зміцнення матеріалу та злитих пластичних зон між ними // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. – 2017. – № 1. – С. 296-303.
 17. Опанасович В.К., Слободян М.С., Ярема Є.Б. Про підхід до дослідження напружено-деформованого стану пластини з отворами та прямолінійною наскрізною тріщиною // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. – 2017. – № 1. – С. 303-311.
 18. Альфавіцька С.О., Николишин М.М., Опанасович В.К., Слободян М.С. Комбінований згин з розтягом ізотропної пластини з наскрізною прямолінійною тріщиною за наявності пластичних зон у її вершинах з урахуванням контакту її берегів та лінійного зміцнення матеріалу // Прикладні проблеми механіки і математики. – Вип. 15. – 2017 – С. 63-70.
 19. Николишин М.М., Опанасович В.К., Куротчин Л.Р., Слободян М.С. Двовісний розтяг кусково-однорідної пластини з прямолінійною межею поділу матеріалів та двома поверхневими тріщинами в ній з урахуванням пластичних зон біля їх вершин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математична. – Вип. 3. – 2017. – С. 161‑164.
 20. Слободян М.С., Матулка М.І., Білаш О.В. Двосторонній розтяг пластини з круговим отвором та радіальною тріщи­ною з урахуванням пластичних зон поблизу її вершин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математична. – Вип. 3 – 2017. – С. 217‑220.
 21. Ярема Є.Б., Опанасович В.К., Слободян М.С., Рощот В.В. Двовісний розтяг пластини з жорсткою криволінійною шайбою та прямолінійною наскрізною тріщиною // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математична. – Вип. 3 – 2017. – С. 257‑261.
 22. Николишин М.М., Опанасович В.К., Куротчин Л.Р., Слободян М.С. Розтяг кусково-однорідної пружно-пластичної пластини з двома поверхневими тріщинами на прямолінійній межі поділу матеріалів // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. – 2017. – № 2. – С. 189-196.
 23. Слободян М.С., Матулка М.І., Білаш О.В. Двовісний розтяг пластини з абсолютно жорсткою круговою шайбою та радіальною тріщиною з урахуванням пластичних зон поблизу її вершин // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. – 2017. – № 2. – С. 260-266.
 24. Sulym H., Opanasovych V., Slobodyan M., Bilash O. Combined bend with stretching of isotropic plate with cross-cutting crack considering its banks and plastic zones contact in its apexes // Conference Proceedings of IX-th Int. Symp. on Mechanics of Materials and Structures & 2nd Internatinal Conference on Advances in Micromechanics of Materials (June 4‑8, 2017, Augustow, Poland). Białystok, 2017.  – Р. 102‑106.
 25. Sulym H., Opanasovych V., Slobodyan M., Yarema Y. Biaxial tension plate with curved hole and two coaxial through-cracks // Conference Proceedings of IX-th Int. Symp. on Mechanics of Materials and Structures & 2nd Internatinal Conference on Advances in Micromechanics of Materials (June 4‑8, 2017, Augustow, Poland). Białystok, 2017. – Р. 107‑111.
 26. Sulym H., Opanasovych V., Slobodyan M., Nykolyshyn M., Alfavitska S. Biaxial tension of a isotropic plate with two equal collinear through cracks with regard for narrow plastic zones near their tips and strengthening of material // Conference Proceedings of IX-th Int. Symp. on Mechanics of Materials and Structures & 2nd Internatinal Conference  on Advances in Micromechanics of Materials (June 4‑8, 2017, Augustow, Poland). Białystok, 2017.  – Р. 112‑114.
 27. Опанасович В.К., Слободян М.С. Згин ізотроп­ної плас­ти­ни з дво­ма рів­ни­ми спів­віс­ни­ми на­скріз­ни­ми трі­щи­на­ми з ура­ху­ван­ням ши­ри­ни об­лас­ті кон­так­ту їх бе­ре­гів і за на­яв­нос­ті плас­тич­них зон бі­ля їх вер­шин // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2016. – 59, № 1. – С. 141-149.
 28. Nykolyshyn М.М.,  Opanasovych V.K., Kurotchyn  L.R.,  Slobodyan М.S. Biaxial tension of a piecewise homogeneous plate with two cracks on the interface of materials with regard for the plastic zones near their tips // Materials Science. – 2015. – Vol. 50, Issue 6. – P. 844-850. (DOI: https://doi.org/10.1007/s11003-015-9792-1)
 29. Опанасович В.К., Слободян М.С., Звізло І.С. Двовісний згин пластини з круговим отвором та крайовою радіальною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. – 2015. – № 1. – С. 127-135.
 30. Опанасович В.К., Слободян М.С., Ярема Є.Б. Про один підхід до дослідження напружено-деформованого стану пластини з криволінійним отвором та прямолінійною наскрізною тріщиною // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. – 2015. – № 1. – С. 135-144.
 31. Опанасович В., Слободян М., Бедрій В. Згин ізотропної пластини з квадратною жорсткою шайбою і прямолінійною наскрізною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2015. – № 2 (78). – С. 81-93.
 32. Опанасович В.К., Николишин М.М., Слободян М.С., Альфавіцька С.О. Двовісний згин ізотропної пластини з наскрізною прямолінійною контактуючою тріщиною за наявності пластичних зон у її вершинах та зміцнення матеріалу // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. – 2015. – № 2. – С. 181-192.
 33. Опанасович В.К., Слободян М.С. Двовісний згин ізотропної пластини з урахуванням ширини області контакту її берегів і за наявності пластичних зон біля її вершин // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2015. – 58, № 4. – С. 128-135.
 34. Опанасович В.К., Слободян М.С., Білаш О.В. Про один підхід, пов’язаний з дослідженням напружено-деформованого стану кусково-однорідної ізотропної пластини з тріщиною за згину з урахуванням ширини області контакту її берегів // Прикладні проблеми механіки і математики. – 2015. – Вип. 13. – С. 122-126.
 35. Альфавіцька С.О., Николишин М.М., Опанасович В.К., Слободян М.С. Згин пластини з наскрізною тріщиною за наявності пластичних зон у її вершинах з урахуванням контакту її берегів та зміцнення матеріалу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математична. Спецвипуск. – 2015. – С. 21-26.
 36. Опанасович В.К., Слободян М.С., Звізло І.С. Двовісний згин пластини з круговим отвором та двома співвісними  крайовими радіальними тріщинами, береги яких контактують по області сталої ширини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математична. – Спецвипуск. – 2015. – С. 197-202.
 37. Опанасович В., Слободян М. Згин ізотропної пластини з двома рівними співвісними наскрізними тріщинами при злитті пластичних зон між ними з урахуванням контакту берегів тріщин // Вісник Тернопільського національного технічного університету, № 4 (80). – 2015. – С. 53-63.
 38. Опанасович В.К., Слободян М.С., Бедрій В.Я. Двовісний згин ізотропної пластини з прямокутною жорствою шайбою та прямолінійною наскрізною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математична. № 3. – 2015. – С. 21-24.
 39. Опанасович В., Бедрій В., Слободян М. Згин ізотропної пластини з криволінійним отвором і наскрізною прямолінійною тріщиною з урахуванням контакту її берегів // Збірник наукових праць 5-ї Міжнародної конференції «Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій» (24–27 червня 2014 р., Львів) / Під заг. ред. В.В. Панасюка. – Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, 2014. – 880 с. – С. 331-336.
 40. Опанасович В., Слободян М. Згин ізотропної пластини з наскрізною прямолінійною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів та за наявності пластичних зон у її вершинах // Збірник наукових праць 5-ї Міжнародної конференції «Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій» (24–27 червня 2014 р., Львів) / Під заг. ред. В.В. Панасюка. – Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, 2014. – 880 с. – С. 403-408.
 41. Николишин М.М., Опанасович В.К., Куротчин Л.Р., Слободян М.С. Двовісний розтяг кусково-однорідної пластини з двома тріщинами на межі поділу матеріалів з урахуванням пластичних зон біля їхніх вершин // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2014. – №6. – С. 67 – 72.
 42. Николишин М.М., Опанасович В.К., Куротчин Л.Р., Слободян М.С. Розтяг кусково-однорідної пластини з ненаскрізною тріщиною на прямолінійній межі поділу матеріалів та урахуванням пластичних зон по фронту тріщини // Труды института прикладной математики и механики. – 2013. – Т. 26. – С. 130-138.
 43. Николишин М.М., Опанасович В.К., Куротчин Л.Р., Слободян М.С. Знаходження довжини пластичних зон біля вершини наскрізної тріщини на прямолінійній межі поділу матеріалів при розтязі кусково-однорідної ізотропної пластини // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. – 2013. – Вип. 21. – С. 192-200.
 44. Опанасович В.К., Звізло І.С., Слободян М.С. Згин кусково-однорідної ізотропної пластини з круговою шайбою та довільно розташованою тріщиною всередині шайби з урахуванням контакту її берегів // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. – 2012. – Вип. 19. – С. 240-246.
 45. Николишин М.М., Опанасович В.К., Куротчин Л.Р., Слободян М.С. Знаходження довжини пластичних зон біля вершини наскрізної тріщини на прямолінійній межі поділу матеріалів при розтязі кусково-однорідної ізотропної пластини // Методи розв’язування прикладних задач механіки твердого деформівного тіла. – 2012. – Вип. 13. – С. 294-300.
 46. Опанасович В.К., Слободян М.С., Бедрій В.Я. Згин ізотропної пластини з еліптичним отвором та тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. – 2012. – Вип. 20. – С. 274-280.
 47. Николишин М., Опанасович В., Куротчин Л., Слободян М. Двовісний розтяг кусково-однорідної ізотропної пластини з прямолінійною межею поділу матеріалів та ненаскрізною тріщиною в ній з урахуванням пластичних зон біля її вершин // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. – 2012. – Вип. 76. – С. 29-45.
 48. Опанасович В., Звізло І., Слободян М. Двовісний згин кусково-однорідної пластини з пружною круговою шайбою та радіальною тріщиною у шайбі з урахуванням контакту її берегів // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. – 2012. – Вип. 76. – С. 164-174.
 49. Опанасович В., Слободян М., Бедрій В. Згин пластини з круговим отвором та радіальною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. – 2012. – Вип. 76. – С. 222-230.
 50. Nykolyshyn М.М.,  Opanasovych V.K., Kurotchyn  L.R.,  Slobodyan М.S. Biaxial tension of a homogeneous isotropic plate with two equal coaxial cracks with regard for plastic zones near their tips // Journal of Mathematical Sciences. –  2010. – Vol. 168, № 5. – P. 643-652. (DOI: https://doi.org/10.1007/s10958-010-0015-x)
 51. Николишин М.М., Опанасович В.К., Куротчин Л.Р., Слободян М.С. Двовісний розтяг однорідної ізотропної пластини з двома рівними співвісними тріщинами з урахуванням пластичних зон біля їх вершин // Математичні методі та фізико-механічні поля. – 2009. – Т. 52, № 1. – С. 115-121.
 52. Опанасович В.К., Демчук І.А., Слободян М.С. Процес розпилення пневматичною форсункою потоку рідини в апаратах псевдозрідженого шару // Збірник наукових праць «Теплоенергетика». Видавництво: НУ «Львівська політехніка», Львів, 2008. – с. 203-207.
 53. Мельник Ю.Я., Скорохода В.Й., Демчук І.А., Слободян М.С. Основи формування селективно-проникних гелевих покриттів // Вісник національного університету “Львівська політехніка” “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2008. – № 609. – С. 365–367.
 54. Опанасович В., Слободян М. Двовісний згин безмежної пластини з абсолютно жорсткою шайбою та тріщиною, береги якої контактують // Вісник Львівського державного аграрного університету. – 2007. – № 8. – с. 75-87.
 55. Опанасович В.К., Лучко Й.Й., Слободян М.С. Згин круглої ізотропної пластини з довільно розташованою прямолінійною тріщиною з урахуванням контакту її берегів // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій / За заг. ред. Лучка Й.Й. – Львів: Каменяр, 2007. – Вип. 7. – 734 с. – с. 73-88.
 56. Опанасович В.К., Слободян М.С. Двовісний згин пластини з круговим отвором і двома радіальними тріщинами, береги яких контактують // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2006. – Т. 49. – № 3. – с. 106-119.
 57. Опанасович В.К., Слободян М.С. Граничний стан пластини з круговим отвором та радіальною тріщиною з врахуванням контакту її берегів при згині та розтязі // Надійність та довговічність машин і споруд. – 2006. – № 27. – с. 9-15.
 58. Опанасович В.К., Слободян М.С. Згин круглої пластини з радіальною тріщиною, береги якої контактують // Механічна втома матеріалів. Праці 13-го міжнародного колоквіуму (МВМ-2006), 25-28 вересня 2006 р. Тернопіль (Україна): Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2006. – с. 491-497. – 536 с.
 59. Опанасович В., Слободян М. Двосторонній згин пластини з круговим отвором та радіальною тріщиною з урахуванням контакту її берегів // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математично. – 2006. – Вип. 65. – с. 46-59.
 60. Опанасович В., Слободян М. Про граничне значення інтегрального подання розв’язку рівняння Клейна-Гордона // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математично. – 2006. – Вип. 65. – с. 194-200.
 61. Опанасович В. К., Слободян М. С. Двосторонній згин пластини з круговим отвором та тріщиною з врахуванням контакту її берегів // Вісник Донецького університету, Сер. А: Природничі науки. – Вип. 1, 2005. – с. 85-89.
 62. Слободян М. Двосторонній згин пластини з круговим отвором та тріщиною, яка розміщена паралельно до діаметра, з врахуванням контакту її берегів // Машинознавство. – № 5(95). – 2005. – с. 41-47.
 63. Мисак Й.С., Демчук І.А., Опанасович В.К., Слободян М.С. Дослідження руху крапель, розпилених пневматичною форсункою в псевдозрідженому шарі // Научно-производительный журнал “Энергетика и электрификация”. –2004. – № 1 (246). –   с. 47-51.
 64. Демчук І.А., Скорохода В.Й., Опанасович В.К., Слободян  М.С., Івасик Я.Ф. Масоперенесення з кулястої частинки, покритої гідрогелевою полімерною оболонкою // Научно-технический журнал “Экотехнологии и ресурсосбережение” – 2003. – № 1. – с. 70-74.
 65. Демчук І.А., Скорохода В.Й., Опанасович В.К., Слободян  М.С., Івасик Я.Ф. Математична модель масоперенесення з ансамблю кулястих частинок, покритих гідрогелевою полімерною оболонкою // Научно-технический журнал “Экотехнологии и ресурсосбережение” – 2003. – № 3. – с. 76-79.
 66. Демчук І., Опанасович В., Слободян М. Математична модель проникнення рідини в кулясту частинку, покриту нерозчинною полімерною оболонкою // Вісник національного університету “Львівської політехніки” “Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація.” – 2003. – № 460. – с. 179-181.
 67. Демчук І., Опанасович В., Слободян М. Проникнення рідини в кулясту частинку, покриту нерозчинною полімерною оболонкою // Вісник національного університету “Львівської політехніки” “Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація.” – 2003. – № 476. – с. 56-61.
 68. Демчук І., Опанасович В., Слободян М. Швидкість газу в процесі мікрокапсулювання у двохфазній струмині // Вісник національного університету “Львівської політехніки” “Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація.” – 2002. – № 452. – с. 24-27.
 69. Демчук І., Опанасович В., Слободян М. Математична модель процесу капсулювання монодисперсних матеріалів у двохфазній струмині // Вісник національного університету “Львівської політехніки” “Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація.” – 2002. – № 452. – с. 31-35.

 

Опубліковані тези доповідей

 1. Слободян М., Маркевич Л. Напружено-деформований стан за згину з розтягом пластини з круговим отвором та системою тріщин за смугового контакту їхніх берегів. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та комп’ютерних наук». – Львів, 7-9 листопада 2023 р. – С. 209-210.
 2. Слободян М., Куротчин Л. Згин круглої пластини з системою тріщин з урахуванням смугового контакту їхніх берегів // Збірник наукових праць міжнародної наукової конференції «Cучасні проблеми механіки та математики – 2023»/ за заг. ред. акад. НАН України Р.М. Кушніра та чл.-кор. НАН України В.О. Пелиха [Електронний ресурс] // Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2023.
 3. Слободян М.С., Кузь І.С., Звізло І.С. Напружено-деформований стан за згину круглої пластини з тріщинами з урахуванням смугового контакту їхніх берегів // Тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Міцність і довговічність сучасних матеріалів та конструкцій».  – Тернопіль, 2022 р. – С. 73-74.
 4. Слободян М. Згин та розтяг пластини з круговим отвором та системою тріщин за смугового контакту їх берегів // Записки Української науково-дослідницької асоціації: тези доповідей Всеукраїнської конференції наукових дослідників (Львів, 19-25 вересня 2021 року). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – с. 171.
 5. Опанасович В., Слободян М., Білаш О. Чистий згин полоси (балки) з довільно орієнтованою наскрізною тріщиною // Матеріали (тези доповідей) V Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми механіки». – Київ, 28-30 серпня 2019 р. – С. 68.
 6. Ярема Є., Опанасович В., Слободян М. Двовісний розтяг кусково-однорідної ізотропної пластини з криволінійною межею поділу матеріалів та прямолінійною тріщиною // Cучасні проблеми механіки та математики: збірник наукових праць у 3-х т. / За заг. ред. А.М. Самойленка та Р.М. Кушніра [Електронний ресурс: www.iapmm.lviv.ua/mpmm2018] // Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2018. – Т. 1. – С. 216-217.
 7. Альфавіцька С., Николишин М., Опанасович В., Слободян М., Білаш О. Сумісна дія згину з розтягом ізотропної пластини з наскрізною тріщиною за відсутності контакту її берегів з урахуванням пластичних зон та зміцнення матеріалу у її вершинах // Cучасні проблеми механіки та математики: збірник наукових праць у 3-х т. / За заг. ред. А.М. Самойленка та Р.М. Кушніра [Електронний ресурс: www.iapmm.lviv.ua/mpmm2018] // Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2018. – Т. 2. – С. 13-14.
 8. Николишин М., Опанасович В., Куротчин Л., Слободян М. Двовісний розтяг пружно-пластичної кусково-однорідної пластини з двома наскрізними міжфазними тріщинами // Cучасні проблеми механіки та математики: збірник наукових праць у 3-х т. / За заг. ред. А.М. Самойленка та Р.М. Кушніра [Електронний ресурс: www.iapmm.lviv.ua/mpmm2018] // Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2018. – Т. 2. – С. 72-73.
 9. Слободян М., Цуркан М. Розтяг пластини з круговим отвором та двома радіальними тріщинами з урахуванням пластичних зон поблизу їх вершин // Cучасні проблеми механіки та математики: збірник наукових праць у 3-х т. / За заг. ред. А.М. Самойленка та Р.М. Кушніра [Електронний ресурс: www.iapmm.lviv.ua/mpmm2018] // Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2018. – Т. 2. – С. 96-97.
 10. Альфавіцька С., Слободян М. Двовіснй розтяг ізотропної пластини з двома рівними колінеарними наскрізними тріщинами за наявності вузьких пластичних зон у їх вершинах з урахуванням зміцнення матеріалу // Тези доповідей конференції молодих вчених “Підстригачівські читання – 2017”. – м. Львів, 23-25 травня 2017 р. [Електронне видання: http://iapmm.lviv.ua/chyt2017/abstracts/Alfavitska.pdf]
 11. Лендєл К., Слободян М. Згин та розтяг пластини з круговим отвором та крайовою тріщиною за смугового контакту її берегів // Тези доповідей конференції молодих вчених “Підстригачівські читання – 2017”. – м. Львів, 23-25 травня 2017 р. [Електронне видання: http://iapmm.lviv.ua/chyt2017/abstracts/Lendiel.pdf]
 12. Слободян М.С., Матулка М.І., Білаш О.В. Двосторонній розтяг пластини з круговим отвором та радіальною тріщиною з урахуванням пластичних зон поблизу її вершини // Матеріали (тези доповідей) IV міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми механіки». – Київ, 28-30 серпня 2017 р. – С. 90.
 13. Опанасович В.К., Слободян М.С., Ярема Є.Б. Двовісний розтяг пластини з жорсткою шайбою довільної форми та прямолінійною наскрізною тріщиною // Матеріали (тези доповідей) IV Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми механіки». – Київ, 28-30 серпня 2017 р. – С. 73.
 14. Николишин М.М., Опанасович В.К., Куротчин Л.Р., Слободян М.С. Двовісний розтяг кусково-однорідної пластини з прямолінійною межею поділу матеріалів та двома міжфазними ненаскрізними тріщинами з урахуванням пластичних зон біля їх вершин // Матеріали (тези доповідей) IV Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми механіки». – Київ, 28-30 серпня 2017 р. – С. 70.
 15. Sulym H., Opanasovych V., Slobodian M., Bilash O. Combined bend with stretching of isotropic plate with cross-cutting crack considering its banks and plastic zones contact in its apexes // Conference Proceedings of 9-th Int. Symp. on Mechanics of Materials and Structures (June 4-8, 2017, Augustow, Poland). – Białystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2017. – P. 145.
 16. Sulym H., Opanasovych V., Slobodian M., Yarema Y. Biaxial tension of the plate with curved hole and two coaxial through-cracks // Conference Proceedings of 9-th Int. Symp. on Mechanics of Materials and Structures (June 4-8, 2017, Augustow, Poland). – Białystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2017. – P. 146.
 17. Sulym H., Opanasovych V., Slobodian M., Nykolyshyn M., Alfavitska S. Biaxial tension of a isotropic plate with two equal collinear through cracks with regard for narrow plastic zones near their tips and strengthening of material // Conference Proceedings of 9-th Int. Symp. on Mechanics of Materials and Structures (June 4-8, 2017, Augustow, Poland). – Białystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2017. – P. 147.
 18. Альфавіцька C.О., Слободян М.С., Білаш О.В. Двосторонній згин пластини з двома рівними співвісними тріщинами з урахуванням контакту їх берегів та за наявності зміцнених пластичних зон поблизу їх вершин // Тези доповідей V міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів “Актуальні задачі сучасних технологій” в 2-ох томах. – м. Тернопіль, ТНТУ, 17-18 листопада 2016 р. – Т. 1. – с. 32-33.
 19. Слободян М.С., Матулка М.І., Білаш О.В. Розтяг пластини з круговим отвором та тріщиною з урахуванням пластичних зон біля її вершин // Тези доповідей V міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів “Актуальні задачі сучасних технологій” в 2-ох томах. – м. Тернопіль, ТНТУ, 17-18 листопада 2016 р. – Т. 1. – с. 53-54.
 20. Альфавіцька С.О., Слободян М.С., Білаш О.В. Двовісний згин пластини з двома наскрізниими контактуючими тріщинами за наявності пластичних зон поблизу їх вершин // Тези доповідей конференції молодих вчених “Підстригачівські читання – 2016”. – м. Львів, 25-27 травня 2016 р. [Електронне видання: http://iapmm.lviv.ua/chyt2016/theses/Alfavitska.pdf]
 21. Альфавіцька С.О., Слободян М.С., Білаш О.В. Згин пластини з двома наскрізними прямолінійними тріщинами за наявності пластичних зон по їх фронту з урахуванням контакту їх берегів // Тези доповідей міжнародної конференції “Сучасні проблеми математики та її застосування у природничих науках та інформаційних технологіях”. – м. Харків, 23 квітня 2016 р. – с. 13-14.
 22. Николишин М., Опанасович В., Куротчин Л., Слободян М. Двовісний розтяг кусково-однорідної пластини з двома поверхневими тріщинами за наявності пластичних зон на їх продовженні // Сучасні проблеми термомеханіки: збірник наук. праць / За заг. ред. чл.-кор. НАН України Р.М. Кушніра [Електронний ресурс: www.iapmm.lviv.ua/MPT2016]. // Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2016. – С. 200-201.
 23. Альфавіцька С., Николишин М., Опанасович В., Слободян М. Двовісний згин пластини з двома рівними співвісними наскрізними тріщинами з урахуванням контакту їх берегів та за наявності пластичних зон поблизу вершин // Сучасні проблеми термомеханіки: збірник наук. праць / За заг. ред. чл.-кор. НАН України Р.М. Кушніра [Електронний ресурс: www.iapmm.lviv.ua/MPT2016]. // Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2016. – С. 145-146.
 24. Опанасович В., Ярема Є., Слободян М. Двовісний розтяг пластини з прямокутним отвором та двома співвісними тріщинами // Сучасні проблеми термомеханіки: збірник наук. праць / За заг. ред. чл.-кор. НАН України Р.М. Кушніра [Електронний ресурс: www.iapmm.lviv.ua/MPT2016]. // Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2016. – С. 204-205.
 25. Опанасович В.К., Слободян М.С., Бедрій В.Я. Напружено-деформований стан ізотропної пластини з прямокутним пружним включенням та тріщиною з урахуванням контакту її берегів // Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів “Актуальні задачі сучасних технологій” в 2-ох томах. – м. Тернопіль, ТНТУ, 25-26 листопада 2015 р. – Т. 1. – с. 64-65.
 26. Слободян М.С., Ярема Є.Б., Білаш О.В. Дослідження напружено-деформованого стану пластини з еліптичним отвором та двома рівними між собою співвісними тріщинами // Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів “Актуальні задачі сучасних технологій” в 2-ох томах. – м. Тернопіль, ТНТУ, 25-26 листопада 2015 р. – Т. 1. – с. 73-74.
 27. Опанасович В., Слободян М., Бедрій В. Згин ізотропної пластини з еліптичним отвором і двома прямолінійними наскрізними тріщинами з урахуванням ширини області контакту їх берегів // Матеріали міжнародної наук.-метод. конференції “Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі”. – Київ, (25-26 червня 2015), НУХТ. – 2015. – С. 95-97.
 28. Ярема Є.Б., Слободян М.С., Білаш О.В. Розтяг ізотропної пластини з еліптичним отвором та двома рівними співвісними тріщинами // Тези доповідей відкритої науково-технічної конференції молодих науковців і спеціалістів «Проблеми корозійно-механічного руйнування, інженерія поверхні, діагностичні системи: матеріали конференції КМН-2015». – м. Львів, 20-22 жовтня 2015 р. – с. 88-89.
 29. Николишин М.М., Опанасович В.К., Слободян М.С., Альфавіцька С.О. Згин пластини з наскрізною прямолінійною тріщиною за наявності пластичних зон у її вершинах з урахуванням контакту її берегів та зміцнення матеріалу // Тези доповідей ІІІ міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми механіки». – м. Київ, 27-29 серпня 2015 р. – с. 58-59.
 30. Опанасович В.К., Слободян М.С., Звізло І.С. Двовісний згин пластини з круговим отвором та двома співвісними крайовими радіальними тріщинами, береги яких контактують по області постійної ширини // Тези доповідей ІІІ міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми механіки». – м. Київ, 27-29 серпня 2015 р. – с. 61.
 31. Опанасович В., Слободян М., Бедрій В. Згин ізотропної пластини з еліптичним отвором і двома прямолінійними наскрізними тріщинами з урахуванням ширини області контакту її берегів // Тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції «Сучасні науково-методичні проблеми у вищій школі». – м. Київ, 25-26 червня 2015 р. – с. 95-97.
 32. Опанасович В., Слободян М., Звізло І. Згин круглої пластини з крайовою радіальною тріщиною з урахуванням лінійчастого контакту її берегів // Тези доповідей 12-ого міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. – м. Львів, 28-29 травня 2015 р. – с. 41-42.
 33. Слободян М., Альфавіцька С. Двосторонній згин ізотропної пластини з наскрізною прямолінійною контактуючою тріщиною за наявності зміцнених пластичних зон у її вершинах // Тези доповідей конференції молодих вчених “Підстригачівські читання – 2015”. – м. Львів, 26-28 травня 2015 р. [Електронне видання: http://iapmm.lviv.ua/chyt2015/theses/Alfavitska.pdf].
 34. Слободян М., Коломієць В. Визначення критичного навантаження за згину пластини з круговим отвором та довільно розташованою тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів // Тези доповідей конференції молодих вчених “Підстригачівські читання – 2015”. – м. Львів, 26-28 травня 2015 р. [Електронне видання: http://iapmm.lviv.ua/chyt2015/theses/Kolomiets.pdf].
 35. Слободян М., Старух Х. Визначення критичного навантаження за згину пластини з абсолютно жорсткою шайбою та довільно розташованою тріщиною, береги якої контактують по області сталої ширини // Тези доповідей конференції молодих вчених “Підстригачівські читання – 2015”. – м. Львів, 26-28 травня 2015 р. [Електронне видання: http://iapmm.lviv.ua/chyt2015/theses/Slobodyan.pdf].
 36. Слободян М., Ярема Є. Про один підхід до дослідження напружено-деформованого стану пластини з криволінійним отвором та прямолінійною наскрізною тріщиною // Тези доповідей конференції молодих вчених “Підстригачівські читання – 2015”. – м. Львів, 26-28 травня 2015 р. [Електронне видання: http://iapmm.lviv.ua/chyt2015/theses/Yarema.pdf].
 37. Опанасович В., Звізло І., Слободян М. Двовісний згин пластини з пружною круговою шайбою  та довільно розташованою тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів // Тези доповідей IX Міжнародної наукової конференції “Математичні проблеми механіки неоднорідних структур”. – м. Львів, 15-19 вересня 2014 р. –  с. 290-291.
 38. Опанасович В., Слободян М. Згин ізотропної пластини з двома рівними співвісними наскрізними тріщинами з урахуванням ширини області контакту їх берегів та за наявності пластичних зон у їх вершинах // Тези доповідей IX Міжнародної наукової конференції “Математичні проблеми механіки неоднорідних структур”. – м. Львів, 15-19 вересня 2014 р. –  с. 292-294.
 39. Сулим Г.Т., Опанасович В.К., Слободян М.С. Про два числові підходи до дослідження напружено-деформованого стану кусково-однорідної пластини з тріщиною за згину з урахуванням ширини області контакту її берегів // Тези доповідей XIV Всеукраїнської науково-методичної конференції “Сучасні проблеми фізико-математичних наук та підготовка фахівців у цій галузі”. – м. Миколаїв, 12-14 вересня 2013 р. –  С. 14-16.
 40. Опанасович В.К., Слободян М.С., Звізло І.С. Двоосний згин пластини з круговим отвором та двома радіальними тріщинами з урахуванням ширини області контакту їх берегів // Тези доповідей XIV Всеукраїнської науково-методичної конференції “Сучасні проблеми фізико-математичних наук та підготовка фахівців у цій галузі”. – м. Миколаїв, 12-14 вересня 2013 р. –  С. 47-48.
 41.  Опанасович В., Слободян М., Бедрій В. Двовісний згин пластини з прямокутною жорсткою шайбою та прямолінійною наскрізною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми механіки і математики”. – м. Львів, 21-25 травня 2013 р. –  С. 86-88.
 42. Опанасович В., Звізло І., Слободян М. Двосторонній згин кусково-однорідної ізотропної пластини з пружною круговою шайбою та радіальною тріщиною поза нею з урахуванням ширини області контакту берегів тріщини // Тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів “Актуальні задачі сучасних технологій”. – м. Тернопіль, 19-20 грудня 2012 р. –  С. 42.
 43. Звізло І., Слободян М. Згин кусково-однорідної пластини з коловою межею поділу матеріалів та довільно розташованою тріщиною з урахуванням контакту її берегів // Тези доповідей 3-ої міжнародної науково-технічної конференції “Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій”. – м. Львів, 7-9 листопада 2012 р. –  с. 28-29.
 44. Опанасович В., Слободян М. Про один підхід, пов’язаний з дослідженням напружено-деформованого стану кусково-однорідної ізотропної пластини з тріщиною за згину з урахуванням ширини області контакту її берегів // Тези доповідей 3-ої міжнародної науково-технічної конференції “Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій”. – м. Львів, 7-9 листопада 2012 р. –  с. 43-44.
 45. Опанасович В.К., Слободян М.С., Бедрій В.Я. Двовісний згин ізотропної пластини з круговим отвором та радіальною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів // Тези доповідей міждержавної науково-методичної конференції “Проблеми математичного моделювання”. – м. Дніпродзержинськ, 13-15 червня 2012 р. – с. 68-70.
 46. Опанасович В.К., Слободян М.С., Бедрій В.Я. Двосторонній згин ізотропної пластини з квадратним отвором та наскрізною прямолінійною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів // Тези доповідей конференції молодих учених “Підстригачівські читання – 2012”. – м. Львів, 23-25 травня 2012 р. – с. 81-84.
 47. Опанасович В., Слободян М., Бедрій В. Двовісний згин ізотропної пластини з жорсткою круговою шайбою та радіальною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів // Тези доповідей міжнародної наукової конференції “Математичні проблеми технічної механіки – 2012”. – м. Дніпродзержинськ – Дніпропетровськ, Україна, 16-19 квітня 2012 р. – с. 103.
 48. Опанасович В., Звізло І., Слободян М. Згин кусково-однорідної ізотропної пластини з круговою шайбою та тріщиною всередині шайби з урахуванням контакту її берегів // Тези доповідей міжнародної наукової конференції “Математичні проблеми технічної механіки – 2012”. – м. Дніпродзержинськ – Дніпропетровськ, Україна, 16-19 квітня 2012 р. – с. 104.
 49. Опанасович В., Слободян М. Двовісний згин пластини з циліндричним отвором та двома прямолінійними тріщинами, центри яких розташовані на одній прямій, з урахуванням контакту берегів тріщин // Тези доповідей міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми механіки”. – м. Львів, Україна, 7-9 грудня 2009 р. – с. 48.
 50. Осадчук В., Опанасович В., Слободян М. Згин пластини з круговим циліндричним отвором та двома крайовими тріщинами, береги яких контактують // Тези доповідей міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми механіки та математики”. – м. Львів, Україна, 2008 р. – Т. 2. – с. 84-86.
 51. Осадчук В., Опанасович В., Слободян М. Двовісний згин пластини з круговим отвором та двома крайовими радіальними тріщинами, з урахуванням контакту їх берегів // Тези доповідей сьомого україно-польського наукового симпозіуму “Актуальні задачі механіки неоднорідних структур”. – м. Львів, Україна, 5-9 вересня 2007 р. – с. 84-85.
 52. Опанасович В., Слободян М. Згин круглої пластини з довільно розташованою тріщиною, береги якої контактують // Тези VII міжнародної наукової конференції “Математичні проблеми механіки неоднорідних структур” – м. Львів, 20-23 вересня 2006 р. – Т. 2. – с. 95-97.
 53. Слободян М. Двосторонній згин пластини з жорсткою круговою шайбою та тріщиною з урахуванням контакту її берегів // Тези всеукраїнської наукової конференції “Сучасні проблеми механіки”. – Львів, 5-8 грудня 2005 р. – с. 14-15.
 54. Опанасович В., Слободян М. Згин круглої пластини з центральною тріщиною з урахуванням контакту її берегів // Тези всеукраїнської наукової конференції “Сучасні проблеми механіки” . – Львів, 5-8 грудня 2005 р. – с. 15-16.
 55. Опанасович В.К., Слободян М.С. Граничний стан пластини з круговим отвором та радіальною тріщиною з врахуванням контакту її берегів при згині та розтязі // Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції “Динаміка, міцність і ресурс машин та конструкцій”, Том 2. – м. Київ, Україна, 1-4 листопада 2005 р. – с. 252-253.
 56. Слободян М.С., Опанасович В.К. Двосторонній згин пластини круговим отвором та крайовою радіальною тріщиною з урахуванням контакту її берегів // Тези відкритої науково-технічної конференції молодих науковців і спеціалістів Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України “Проблеми корозійно-механічного руйнування, інженерія поверхні, діагностичні системи.” – м. Львів, 21-23 вересня 2005 р. – с. 278-281.
 57. Опанасович В.К., Слободян М.С. Двосторонній згин пластини з жорсткою круговою шайбою та радіальною тріщиною з врахуванням контакту її берегів // Тези доповідей VI польсько-українського наукового симпозіуму “Актуальні задачі механіки неоднорідних середовищ”. – м. Варшава, 6-10 вересня 2005 р. – с. 94-95.
 58. Опанасович В.К., Слободян М.С. Двосторонній згин пластини з круговим отвором та двома радіальними тріщинами, береги яких контактують // Тези доповідей конференції молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я. С. Підстригача. – м. Львів, 24-27 травня 2005 р. – с. 88-89.
 59. Слободян М. Двосторонній згин пластини з круговим отвором та тріщиною, яка розміщена паралельно до діаметра, з врахуванням контакту її берегів // Тези доповідей 7-го міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у м. Львові (МСУІМЛ-7). – Львів, 18-20 травня 2005 р. – с. 43.
 60. Опанасович В.К., Слободян М.С. Двосторонній згин пластини з круговим отвором та радіальною тріщиною з врахуванням контакту її берегів // Тези всеукраїнської наукової конференції “Сучасні проблеми механіки”. – Львів, 2-5 листопада 2004 р. – с. 42-43.
 61. Опанасович В.К., Слободян М.С. Інтегральне подання розв’язку рівняння Гельмгольца та його граничне значення // Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я. С. Підстригала. – Львів, 24-26 травня 2004. – с. 117-118.
 62. Опанасович В.К., Слободян М.С. Інтегральне подання розв’язку рівняння Гельмгольца та його граничне значення // V Українсько-польський науковий симпозіум “Актуальні задачі механіки неоднорідних структур”. – Львів-Луцьк, 18-23 вересня 2003. – c. 47.
 63. Mudrij S., Demchuk I., Slobodyan M., Datsko М. The viscosity measurements of liquid polimer solutions for the covering // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми економії електроенергії”. Львів, 10-14 жовтня 2001. – с. 230.
 64. Демчук І., Опанасович В., Слободян М. Математична модель процесу капсулювання монодисперсних матеріалів у двохфазній струмині // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми економії електроенергії”. Львів, 10-14 жовтня 2001. – с. 144.
 65. Демчук І., Опанасович В., Слободян М. Швидкість газу в процесі мікрокапсулювання у двохфазній струмині // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми економії електроенергії”. Львів, 10-14 жовтня 2001. – с. 143.

 

Біографія

Я, Слободян Микола Степанович, народився 24 липня 1981 р. у м. Львові. Одружений. Автор 101 наукової праці (44 наукові статті, 57 тез доповідей на конференціях). У 1988 році я пішов навчатися в перший клас середньої школи № 73, де провчився до 1997 року. У 1997 році у зв’язку з переїздом на інше місце проживання перейшов навчатися у середню школу № 51. Після закінчення 11 класу середньої школи № 51 у 1998 році поступив до Львівського національного університету імені Івана Франка на механіко-математичний факультет за спеціальністю механіка. Після чотирьох років навчання у 2002 році здобув кваліфікацію бакалавра механіки. У 2003 році здобув кваліфікацію магістра механіки. Протягом 2003-2006 років навчався у аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла, яку закінчив 31 жовтня 2006 року. Після закінчення аспірантури працював молодшим науковим співробітником науково-дослідної частини (механіко-математичний факультет, кафедра механіки) Львівського національного університету імені Івана Франка. За сумісництвом працював асистентом кафедри механіки механіко-математичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. 9 липня 2007 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.195.01 в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.C. Підстригача НАН України (79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б) захистив дисертаційну роботу на тему “Згин пластин з коловою межею та прямолінійними тріщинами з урахуванням контакту берегів тріщин” за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. Науковий керівник професор кафедри механіки Львівського національного університету імені Івана Франка Опанасович Віктор Костянтинович. На президії ВАК України 11 жовтня 2007 року прийнято постанову № 17-07/8 видати диплом кандидата фізико-математичних наук. З 2012 по теперішній час працюю на посаді доцента каф. механіки Львів. ун-ту. У 2014 отримав вчене звання доцента. Протягом 2015-2016 – заст. декана мех.-мат. ф-ту з виховної роботи, з 2016 заст. декана мех.-мат. ф-ту з навчальної роботи.

Проекти

 • Держбюджетна тема – Мх-25Ф «Розроблення розрахункових методів для визначення залишкової довговічності елементів конструкцій за маневрового навантаження та агресивних середовищ» (2022-2023 рр., Львівський національний університет імені Івана Франка);
 • Держбюджетна тема – Мх-15Ф «Математичні моделі та методи розрахунку процесів локального деформування структурно-неоднорідних тіл» (2021-2023 рр., Львівський національний університет імені Івана Франка);
 • Держбюджетна тема – Мх-82Ф «Вплив деградації матеріалів на залишковий ресурс елементів конструкцій довготривалої експлуатації за дії силових і фізико-хімічних факторів» (2021 р., Львівський національний університет імені Івана Франка);
 • Держбюджетна тема Мх-69 «Розвиток методів математичного моделювання процесів деформування структурно-неоднорідних тіл» (2019 р., Львівський національний університет імені Івана Франка);
 • Науковий проект для молодих вчених “Математичне моделювання напруженого стану та прогнозування залишкового ресурсу нафтогазового обладнання та магістральних трубопроводів” (2015-2016 рр., Львівський національний університет імені Івана Франка).

Нагороди

Премія Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради (2007);

Премія Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради ( 2013).

Методичні матеріали

 1. Методичні вказівки до оформлення індивідуальної роботи на тему “Дослідження руху механічної системи” у курсі “Теоретична механіка” / Слободян М.С., Кузь І.С., Звізло І.С. – Львів: ФОП Кепещук П.М., 2019. – 23 с.
 2. Методичні вказівки до розв’язування задач підвищеної складності у курсі “Теоретична механіка” / Слободян М.С., Кузь І.С., Звізло І.С. – Львів: ФОП Кепещук П.М., 2018. – 36 с.
 3. Опір матеріалів та елементи будівельної механіки: Методичні вказівки / Сулим Г.Т., Опанасович В.К., Слободян М.С. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 100 с.
 4. Методичні вказівки до вивчення основних команд у математичному пакеті Maple у курсі “Пакети прикладних програм” / Кузь І., Слободян М.С. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І Франка, 2014. – 34 с.
 5. Методичні вказівки до вивчення мови розмітки гіпертексту HTML у курсі “Мережі. Інтернет” / Кузь І., Слободян М.С. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І Франка, 2013. – 16 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!