Використання систем комп’ютерної математики у наукових дослідженнях (113 Прикладна математика)

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532МТП-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532МТП-31

Опис курсу

Опис курсу

Розглядається основи програмування та аналізу даних в середовищах Octave та R. Курс включає огляд базових концепцій, структур даних, операцій з даними, векторизацію, функції, побудову графіків та статистичний аналіз. Курс спрямований на навчання учасників ефективно використовувати ці інструменти для різних задач обчислювальної математики.

Рекомендована література

  1. Lachniet J. Introduction to GNU Octave. A brief tutorial for linear algebra and calculus students / Jason Lachniet // Wytheville Community College (3rd edition). – 2020.
  2. Moore H. MATLAB for Engineers / Holly Moore // Salt Lake Community College, Salt Lake City, Utah. (6th edition). – 2022.
  3. Nagar S. Introduction to Octave For Scientists and Engineers / Sandeep Nagar // Apress Berkeley, CA. – 2018.
  4. Quarteroni A. Scientific Computing with MATLAB and Octave / Alfio Quarteroni, Fausto Saleri, Paola Gervasio // Springer Berlin, Heidelberg. – 2016.
  5. Wickham H. R for Data Science / Hadley Wickham, Garrett Grolemund // O’Reilly Media. – 2017.

Силабус: Використання систем комп’ютерної математики у наукових дослідженнях

Завантажити силабус