NET технології (113 Прикладна математика)

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632МТП-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632МТП-31

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам знання принципів функціонування веб-застосунків та здобути навички розробки таких проектів за допомогою інструментів фреймворку Microsoft .NET. Основну частину курсу займає розгляд ASP.NET Core та його основних можливостей.

Перелік тем:

Огляд курсу. Мережа Інтернет. Домени. Хостинг. Принципи роботи веб-сторінок.
Основи HTML і CSS.
Http запити. REST. Html форми.
.NET фреймворк. Шаблон MVC.
Структура проекту ASP.NET Core MVC. Контролери і дії. Моделі. Представлення.
Маршрутизація. Прив’язка моделей.
Razor: синтаксис, базові команди, умови, цикли, доступ до об’єктів.
Основи JavaScript. AJAX.
Web API
Інверсія управління. Ін’єкція залежності.
Валідація.
Юніт тести.
Фільтри.
Забезпечення безпеки.
Розгортання веб-сайту. Хостинг.

Навчальний процес включає лекційні та лабораторні заняття, виконання індивідуальних завдань та групового проекту.

Рекомендована література

  1. Freeman Adam. Pro ASP.NET Core 6. Apress, 2022 – 478pp.
  2. Osherove Roy. The Art of Unit Testing. Manning Publications, 2013 – 292pp.
  3. Gabriel Baptista. Francesco Abbruzzese. Software Architecture with C# 10 and .NET 6. Packt Pub., 2022.
  4. Мартін Роберт. Чиста архітектура. Фабула, 2020. – 368 с.
  5. https://www.w3schools.com/
  6. https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/first-mvc-app/start-mvc
  7. https://asp.mvc-tutorial.com/
  8. https://www.tutorialspoint.com/asp.net_core/index.htm

Силабус: NET технології

Завантажити силабус