Математичні моделі механіки суцільного середовища (Освітня програма: Математичне моделювання та комп’ютерна механіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Долінська І. Я.МТП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732МТП-41Василишин А. В.

Опис курсу

У курсі викладені основні моделі механіки суцільного середовища, в основі яких покладені фундаментальні закони фізики, математичні методи тензорного та функціонального аналізу, диференціальних рівнянь у звичайних і частинних похідних. У ньому студенти вивчатимуть конкретні моделі механіки суцільного середовища, зокрема, модель пружного тіла, ідеальної та в’язкої рідини і газу, в’язкопружного середовища, пластичного тіла тощо. Окрім цього, студенти навчаться виводити замкнуті системи рівнянь, ставити граничні задачі для відповідних моделей механіки суцільного середовища, вибирати методи дослідження конкретних задач.
При викладанні курсу використовується векторне числення, елементи тензорного аналізу, функціонального аналізу та теорії диференціальних рівнянь, проводяться паралелі зі шкільним курсом фізики.

Рекомендована література

  1. Кепич Т. Ю. Основи механіки суцільних середовищ (загальні положення та динаміка ідеальної рідини). Навчальний посібник / Т.Ю. Кепич, О.Г. Куценко, О.М. Харитонов – К.: “ЛОГОС”. 2006.–197 с.
  2. Ванін В.А. Математичні моделі та чисельні методи в задачах механіки суцільного середовища: Навчальний посібник – Харків: НТУ «ХПІ», 2018. – 209 с.
  3. Mase G.T. Continuum Mechanics for Engineers / G.T. Mase, R.E. Smelser, J.S. Rossmann. – Taylor & Francis,
  4. Nayak P.K. Continuum Mechanics / Prasun K.N., Mijanur R.S. – Taylor & Francis, 2022. – 294
  5. Карвацький А.Я. Метод скінченних елементів у задачах механіки суцільних середовищ. Програмна реалізація та візуалізація результатів: навч. посіб. – Київ: НТУУ «КПІ», 2015. – 391 c.
  6. Карвацький А.Я. Механіка суцільних середовищ – 1. Механіка суцільних середовищ в інженерних розрахунках / Уклад.: О.С. Сахаров, А.Я. Карвацький – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 233 с.
  7. Карвацький А.Я. Механіка суцільних середовищ – 2. Нелінійні задачі механіки суцільних середовищ. Практикум. / А.Я. Карвацький. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 390 с.
  8. Механіка суцільних середовищ. Розв’язання задач: навч. посіб. – Київ: НТУУ «КПІ», 2016. – 391 c.

Силабус: Математичні моделі механіки суцільного середовища

Завантажити силабус