Теорія пластин (113 Прикладна математика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Звізло І. С.МТП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828МТП-41доцент Звізло І. С.

Опис курсу

Дисципліна “Теорія пластин” є важливим курсом при підготовці спеціалістів в області прикладної математики, оскільки пластини та інші тонкостінні просторові конструкції знаходять широке застосування в різних галузях техніки. Крім того, розвиток будівельних, авіаційних, суднобудівних та інших конструкцій в багатьох випадках пов’язаний з використанням тонкостінних елементів, що обумовлено їх порівняною легкістю та міцністю.

Рекомендована література

  1. Thin Plates and Shells: Theory, Analysis, and Applications / E. Ventsel, T. Krauthammer. – New York: Marcel Dekker, 2001. – 651 p.
  2. Theory of Plates and Shells / S. Timoshenko, S. Woinowsky-Krieger. – New York: McGraw-Hill Book Company, 1959. – 591 p.
  3. Теорія пластин і оболонок: конспект лекцій / укладач І.В. Павленко. – Суми: Видавництво СумДУ, 2010. – 67 с.
  4. Основи теорії пластин та оболонок з елементами магнітопружності: підручник / Я. М. Григоренко, Л. В. Мольченко. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2009. – 403 с.
  5. Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells: Theory and Analysis. Second Edition / J.N. Reddy. – Boca Raton: CRC Press, 2004. – 855 p.
  6. Рутковська І.З. Експериментальні дослідження тришарових конструкцій / І.З. Рутковська, З.М. Рутковський, Л.І. Вознюк // Вісн. Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. Теорія і практика буд-ва. – 2008. – № 627. – С. 179-182.
  7. Зеленський А.Г. Про метод розв’язування неоднорідних рівнянь із частинними похідними в математичній теорії плит / А.Г. Зеленський, А.К. Приварников // International Scientific Journal // №2, 2015. – С. 154-159.
  8. Кудін О.В. Статична стійкість круглих тришарових пластин з нелінійно-пружним заповнювачем // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізико-математичні науки. – 2015. – № 3. – С. 127-135.
  9. Пластини та оболонки: основи розрахунків на міцність та жорсткість: навчальний посібник / Пискунов С.О., Онищенко Є.Є., Трубачев С.І. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 117 с.

Силабус: Теорія пластин

Завантажити силабус