Теорія пластин (Освітня програма: Математичне моделювання та комп’ютерна механіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828Звізло І. С.МТП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828МТП-41Звізло І. С.

Опис курсу

Курс “Теорія пластин” є одним з найважливіших курсів при підготовці спеціалістів в області механіки деформованого твердого тіла, так як пластини та інші тонкостінні просторові конструкції знаходять широке застосування в різних галузях техніки. Крім того, розвиток будівельних, авіаційних, суднобудівних та інших конструкцій в багатьох випадках пов’язаний з використанням тонкостінних елементів, що обумовлено їх порівняною легкістю та міцністю.
Метою викладання дисципліни є забезпечити ґрунтовне засвоєння основних понять класичної теорії пластин, вміння ставити та розв’язувати практично важливі задачі з інженерної практики. Під час вивчення курсу студенти навчаться спрощувати та вникати в механічну сторону реального об’єкту, так як теорія пластин базується на глибокому аналізі роботи конструкції, ознайомляться з порівняно простими практичними методами розрахунку пластин.

Рекомендована література

  1. Огибалов П.М. Оболочки и пластины / П.М. Огибалов, М.А. Колкунов – М. : – Наука. 1969.
  2. Прусов И.А. Метод сопряжений в теории плит / И.А. Прусов – Минск : – Изд-во БГУ. 1975.
  3. Рутковська І.З. Експериментальні дослідження тришарових конструкцій / І.З. Рутковська, З.М. Рутковський, Л.І. Вознюк // Вісн. Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. Теорія і практика буд-ва. – 2008. – № 627. – С. 179-182.
  4. Старовойтов Э.И. Резонансные воздействия локальных нагрузок на круговые трехслойные пластины на упругом основании / Э.И. Старовойтов, Д.В. Леоненко // Приклад. механика. – 2010. – Т.46, № 1. – С. 105-113.
  5. Зеленський А.Г. Про метод розв’язування неоднорідних рівнянь із частинними похідними в математичній теорії плит / А.Г. Зеленський, А.К. Приварников // International Scientific Journal // №2, 2015. Международный научный журнал. Физико-математические науки. – 2015. – №2. – С. 154-159.
  6. Iurlaro L. Assessment of the Refined Zigzag Theory for bending, vibration, and buckling of sandwich plates: a comparative study of different theories / L. Iurlaro, M. Gherlone, M. Di Sciuva, A. Tessler // Composite Structures. – 2013. – 106. – P. 777-792.
  7. Кудін О.В. Статична стійкість круглих тришарових пластин з нелінійно-пружним заповнювачем / О.В. Кудін // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізикоматематичні науки. – 2015. – № 3. – С. 127-135.
  8. Кудин А.В. Аналитический и численный анализ изгиба круглой трехслойной пластины под действием локальных нагрузок / А.В. Кудин, Ю.Н. Тамуров, С.В. Чопоров // Вісник Запорізького 125 національного університету: Збірник наукових статей. Фізикоматематичні науки. – 2014. – № 1. – С. 67-81.

Силабус:

Завантажити силабус