Основи хмарних обчислень (113 Прикладна математика)

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632МТП-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632МТП-31

Опис курсу

Курс включає певний об’єм лекційних та лабораторних занять, а також передбачає виконання студентами індивідуальних завдань у галузі DevOps та хмарних обчислень. Предметом вивчення є методи зборки та розгортання сучасного програмного забезпечення різного типу, автоматизація процесів High Availability, Continuous Integration та Continuous Delivery, віртуалізація, докеризація, моніторинг та керування контейнерами у хмарних системах. В процесі вивчення курсу здійснюється порівняльний аналіз різних способів розгортання програмних додатків з метою виявлення доцільності їх використання в кожному конкретному випадку.

Рекомендована література

  1. Chin S., McKay M., Ruiz I., Sadogursky B. DevOps Tools for Java Developers. Best Practices from Source Code to Production Containers / Stephen Chin, Melissa McKay, Ixchel Ruiz, Baruch Sadogursky. – Beijing, Boston, Farnham, Tokyo: O’Reilly, 2022.
  2. Choi Brendan Introduction to Python Network Automation / Brendan Choi. – Sydney, NSW, 2021.
  3. Copes F. Linux commands handbook / Flavio Copes. – 2021.
  4. Jha S. Docker. Tutorial / Shivam Jha // Tutorialspoint. – [Електронний ресурс] Режим доступу: https://github.com/dskcode/docker-books/blob/master/Docker%20Tutorial%20-%20tutorialspoint.com.pdf.
  5. Gift N., Behrman K., Deza A., Gheorghiu G. Python for DevOps. Learn Ruthlessly Effective Automation / Noaf Gift, Kennedy Behrman, Alfredo Deza, Grig Gheorghiu. – Beijing, Boston, Farnham, Tokyo: O’Reilly, 2022.
  6. Nikhila K. Cloud Computing / K. Nikhila. – 2022.
  7. Ruparelia Nayan Cloud Computing / Nayan Ruparelia. – Massachusetts Institute of Technology, 2016.
  8. Vostokov D. Python Debugging for AI. Machine Learning and Cloud Computing / Dmitry Vostokov. – Dublin: Dalkey, 2024.
  9. Wakelin Jon, Gretton Liam, Gilchrist Gary, Forey Teri Linux Tutorial / Jon Wakelin, Liam Gretton, Gary Gilchrist, Teri Forey. – University of Leicester, 2022.
  10. Yang S., Sneeringer M. Linux Basics for Hackers / Serena Yang, Med Sneeringer. – San Francisco, William Pollock, 2018.

Силабус: Основи хмарних обчислень

Завантажити силабус