Програмне забезпечення (113 Прикладна математика)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
45Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432МТП-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432МТП-21

Опис курсу

Фокус уваги курсу спрямовано на оволодіння базовими інструментами середовища .Net та особливості мови програмування C#: властивості, події, індексатори, методи розширення, використання інтерфейсів, серіалізація, життєвий цикл об’єктів, засоби рефлексії, LINQ, багатопотокове програмування.
Розглянуто засоби Windows Forms для побудови застосунків.

Рекомендована література

Основна література

  1. Learn C#. OFFICIAL COLLECTION: https://learn.microsoft.com/enus/users/ dotnet/collections/yz26f8y64n7k07?WT.mc_id=dotnet-35129-website
  2. C# programming       guide      https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/ programmingguide/?WT.mc_id=dotnet-35129-website
  3. Object-oriented programming     (C#)    https://learn.microsoft.com/enus/dotnet/ csharp/fundamentals/tutorials/oop?source=recommendations
  4. Inheritance in      C#      and     .NET     https://learn.microsoft.com/enus/dotnet/ csharp/fundamentals/tutorials/inheritance
  5. Language Integrated Query (LINQ) https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/ csharp/programmingguide/concepts/linq
  6. Troelsen Andrew, Japikse Phil. Pro C# 10 with .NET 6: Foundational Principles and Practices in Programming – APress, 2022 – 1640 pp.
  7. Christian Nagel Professional C# and .NET, 2021st Edition – Wrox, 2021 – 1800

Додаткова література

  1. Mark J. Price C# 10 and .NET 6 – Modern Cross-Platform Development – Packt Publishing, 2021 – 826 pp.
  2. Joseph Albahari C# 10 in a Nutshell: The Definitive Reference – O’Reilly Media, 2022 – 1000 pp.
  3. Ian Griffiths C# 10 in a Nutshell – O’Reilly Media, 2022 – 833Rob Miles Exam Ref 70-483 Programming in C#, Second Edition – Microsoft Press, 2018 – 433 pp.

Силабус: Програмне забезпечення

Завантажити силабус