Генетичні алгоритми (113 Прикладна математика)

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
85Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
842МТП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828МТП-41

Опис курсу

Розглядається теорія та практичне застосування різних генетичних алгоритмів та генетичного програмування. Студенти отримають розуміння процесів еволюції, механізмів селекції, рекомбінації та мутації, а також навчаться застосовувати ці ідеї для розв’язання складних задач оптимізації. Курс включає теоретичні основи і практичні вправи з використанням GNU Octave.

Рекомендована література

  1. Goldberg D.E. Genetic Algorithm in Search, Optimisation and Machine Learning / D.E. Goldberg // Addison-Wesley, Reading, MA. 1989.
  2. Koza J.R. Genetic programming as a means for programming computers by natural selection / J.R. Koza // Stat Comput 4, 87–112. 1994.
  3. Michalewicz Z. Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs, 3rd ed. / Z. Michalewicz // Springer-Verlag, Berlin. 1996.
  4. Mitchell M. An introduction to genetic algorithm / M. Mitchell // The MIT Press. 1998.
  5. Vanneschi L. Genetic Programming. In: Lectures on Intelligent Systems / L. Vanneschi, S. Silva // Natural Computing Series. Springer, Cham. 2023.

Силабус: Генетичні алгоритми

Завантажити силабус