Лабораторії спеціалізації з опору матеріалів та фотопружності (113 Прикладна математика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Кузь І. С.МТП-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532МТП-31доцент Кузь І. С.

Опис курсу

“Лабораторії спеціалізації з опору матеріалів та фотопружності” є частиною експериментальної механіки деформівного твердого тіла, в рамках якої розроблено методи експериментального визначення деформацій, напружень та фізичних характеристик матеріалів. Застосування цих методів на натурних конструкціях та їх моделях, виконаних у певному масштабі, уможливлюють проведення досліджень напружено-деформованого стану, міцності, витривалості деформівних елементів машин і конструкцій. Вивчення дисципліни розвиває у студентів здатність перевірки адекватності і придатності числово-експериментальної моделі з метою технічної симуляції поведінки реальних конструкцій та оцінки розбіжностей між експериментом і теорією.

Рекомендована література

  1. Стрижало В.О., Бородій М.В. Експериментальні методи в механіці деформівного твердого тіла. Навч. посібник ‒ Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. ‒ 306 с.
  2. Богданов В.Л., Жук Я.О., Богданова О.С. Основи експериментальних методів механіки деформівного твердого тіла. ‒ Київ: Академперіодика, 2016. ‒ 280 с.
  3. Андрейків О.Є., Штаюра С.Т. Експериментальна механіка матеріалів. Ч. 1 – Львів: В-во ЛНУ, 2003. ‒ 272 с. .
  4. Швабюк В.І. Опір матеріалів. Київ: Знання, 2016. ‒ 400 с.
  5. Freddi A., Olmi G., Cristofolini L. Experimental Stress Analysis for Materials and Structures. ‒ Springer, 2015. ‒ 509 p.
  6. Subhash G., Ridgeway Sh. Mechanics of Materials Laboratory Course. ‒ Morgan & Claypool Publ., 2018. ‒ 228 p.
  7. Strain Gage Technology. Student Manual. ‒ 2020. ‒ 88 p.
  8. Гриліцький Д.В., Сорокатий Ю.В. Механічні і оптичні методи дослідження напружено-деформованого стану тіл. – Львів: ЛДУ, 1984. –59 с.
  9. Драган М.С. Методичні вказівки щодо методики експериментальних досліджень напружено-деформованого стану твердих тіл. – Львів, 1983.­ –36 с.

Силабус: Лабораторії спеціалізації з опору матеріалів та фотопружності

Завантажити силабус