Основи механіки суцільного середовища (Освітня програма: Математичне моделювання та комп’ютерна механіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Яджак Н. С.МТП-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632МТП-31Яджак Н. С.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Основи механіки суцільного середовища» є однією з фундаментальних дисциплін механіки. Дисципліну розроблено таким чином, щоб ознайомити студентів з основними поняттями, законами, теоремами та підходами до постановки та розв’язання задач механіки суцільного середовища. Дисципліна є основою для подальшого вивчення нормативних дисциплін передбачених навчальним планом підготовки бакалаврів, зокрема курсу «Математичні моделі механіки суцільного середовища».

Рекомендована література

Основна література

  1. Карвацький А. Я. Механіка суцільних середовищ [Електронний ресурс]: навч. посіб. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 290 c.
  2. Механіка суцільних середовищ – 1. Механіка суцільних середовищ в інженерних розрахунках / Уклад.: О.С. Сахаров, А. Я. Карвацький – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – 231 с.
  3. Муха І.С., Коссак О.С. Методичні рекомендації до розв’язування задач механіки суцільного середовища. Видання друге, виправлене. [Електронний ресурс]: Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 60 с.

Додаткова література

  1. Fridtjov Irgens. Continuum Mechanics. Springer Berlin, Heidelberg, 2008 – 661 p. doi: 10.1007/978-3-540-74298-2. ISBN: 978-3-540-74297-5.
  1. J. N. Reddy. An Introduction to Continuum Mechanics. Cambridge University Press; 2nd edition, 2013. – 454 p.  doi: 10.1016/B978-0-7506-8560-3.X0001-1, ISBN: 978-0-7506-8560-3.
  1. Nik Abdullah Nik Mohamed. Introduction to Continuum Mechanics for Engineers. Springer Singapore, 2023. – 188 doi: 10.1007/978-981-99-0811-0. ISBN: 978-981-99-0810-3.
  2. Michael Lai, David Rubin, Erhard Krempl. Introduction to Continuum Mechanics.‎ Butterworth-Heinemann, 2009. – 536 p. doi: 10.1016/C2009-0-07992-6, ISBN: 978-0-08-041700-4.
  3. John W. Rudnicki. Fundamentals of Continuum Mechanics, John Wiley & Sons, 2014. – 218 p. ISBN: 978-1-118-47991-9.
  4. Rubin B. Continuum Mechanics with Eulerian Formulations of Constitutive Equations in Solid Mechanics and Its Applications. Springer Cham, 2020, – 277 p. doi: 10.1007/978-3-030-57776-6. ISBN: 978-3-030-57775-9.
  5. Ellad B. Tadmor, Ronald E. Miller, Ryan S. Elliott. Continuum Mechanics and Thermodynamics From Fundamental Concepts to Governing Equations. Cambridge University Press, 2011. ISBN: 9781139017657.

Силабус: Основи механіки суцільного середовища

Завантажити силабус