Алгебра та геометрія (113 Прикладна математика)

Тип: Нормативний

Кафедра: алгебри, топології та основ математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Радул Т. М.МТП-11, ПМП-11, ПМП-12
232професор Радул Т. М.МТП-11, ПМП-11, ПМП-12

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ПМП-11професор Радул Т. М.
232ПМП-12професор Радул Т. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132МТП-11професор Радул Т. М.
232МТП-11професор Радул Т. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам знання основних понять вищої алгебри та аналітичної геометрії як необхідного інструменту для вивчення і розуміння багатьох інших навчальних дисциплін та застосування в практичній роботі. Тому у курсі представлено основні поняття сучасної алгебри та аналітичної геометрії. Значну частину курсу займає розгляд практичних і теоретичних питань алгебри та аналітичної геометрії.

Рекомендована література

ОСНОВНА

  1. С.Т. Завало. Курс алгебри. Київ, 1995, 503 ст.
  2. В. В. Булдигін, І. В. Алєксєєва, В. О. Гайдей, О. О. Диховичний, Н. Р. Коновалова, Л. Б. Федорова. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Київ, 2011, 224 ст.
  3. Seymour Lipschutz, Marc Lars Lipson. Linear Algebra. Schaum’s Outline Series, 2009, 432 p.
  4. Д.К. Фаддєєв,  І.С. Сомінський. Збірник задач з вищої алгебри. Київ,1971, 317ст.
  5. Т. Авдєєва, В. Шраменко. Збірник задач з лінійної алгебри. Київ. 2016. 205 ст.
  6. О.А. Борисенко. Аналітична геометрія. Основи. Харків. 1993, 191 ст.
  7. Банах Т., Бокало Б., Іщук Ю., Хрущак Х. Збірник задач з аналітичної геометрії. Львів, видавництво ЛНУ, 1998

ДОПОМІЖНА

  1. С.Т. Завало. Aлгебра і теорія чисел. Київ,1983, 233 ст.
  2. В.Л. Бридун. Лінійна алгебра і аналітична геометрія (Draft version)
  3. Cesar O. Aguilar. MATH 233 – Linear Algebra I, Lecture Notes. New York, 2020, 206 p.

Силабус: Алгебра і геометрія

Завантажити силабус