3D-графічні технології (113 Прикладна математика)

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532МТП-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532МТП-31

Опис курсу

Переваг у тривимірного моделювання перед іншими способами візуалізації досить багато. Тривимірне моделювання дає дуже точну модель, максимально наближену до реальності. Сучасні програми допомагають досягти високої деталізації. Разом із тим значно підвищується наочність проекту. Зобразити тривимірний об’єкт у двовимірній площині непросто, тоді як 3D-візуалізація дає можливість ретельно проробити і, що найголовніше, проглянути всі деталі. Це природніший спосіб візуалізації.

Рекомендована література

  1. 3D-графіка: навчальний посібник / В.П. Гаврилов. – Харків:ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 127 с.
  2. Мосіюк О.О.  Редактори     тривимірної     графіки:     навчально-методичний  посібник. – Житомир: Вид-во  ЖДУ  ім.  Івана  Франка, 2022. – 52 с.
  3. Beacher O. Blender 3D By Example: a project-based guide to learning the latest Blender 3D. – Packt Publishing, 2020. – 658 p.
  4. Blain M. The Complete Guide to Blender Graphics: Computer Modeling &Animation. – A K Peters/CRC Press, 2019. – 560 p.
  5. Системи 3D моделювання: Навчальний посібник / Пальчевський Б.О., Валецький, Б.П., Вараніцький Т.Л. / Луцьк: 2016 – 176 с.

Силабус: 3D-графічні технології (Навчальний план 2021 р.)

Завантажити силабус