Функційне програмування

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828МТП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828МТП-41

Опис курсу

Дисципліна “Функційне програмування” сформує у студентів теоретичні знання та практичні навичок для розробки і створення моделей і систем за допомогою мов функційного програмування.
Методологія вивчення дисципліни ґрунтується на взаємозв’язку теоретичних відомостей та практичних навичок, які отримують студенти в результаті прослуховування лекцій, проведення лабораторних занять та самостійної роботи для поглибленого вивченню матеріалу дисципліни.

Рекомендована література

1. Заяць В.М., Заяць М.М. Логічне та функціональне програмування. Системний підхід: підручник (Друге видання). – Рівне: НУВГП, 2018. – 422 с.

2. Функціональне та логічне програмування (Частина 1. Функціональне програмування). І. В. Шевченко, Ю. А. Кузнецова, М. О. Сьомочкін – Навч. посібник. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т », 2021. – 98 с.

3. Заяць В.М. Функційне програмування. – Л.: Бескид Біт, 2003. – 160 с.

4. Месюра В.І. Математичні основи логічного програмування: навч. посіб. / В.І. Месюра, Н.В. Лисак, О.І. Суприган. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 94 с.

5. Програмування числових методів мовою Python: підруч. / А. В. Анісімов, А. Ю. Дорошенко, С. Д. Погорілий, Я. Ю. Дорогий; за ред. А. В. Анісімова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2014. – 640 с.