Біоматеріали (113 Прикладна математика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Слободян М. С.МТП-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532МТП-31доцент Слободян М. С.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам основні поняття і висвітлити сучасний стан досліджень у сфері біоматеріалів, призначених для використання у діагностиці та регенеративній медицині. Важливим напрямом розвитку біоматеріалів є створення біосумісних матеріалів, які можуть взаємодіяти з біомолекулярними структурами організму. Це дозволить використовувати їх у реконструктивній хірургії, клітинній і тканинній інженерії.

Рекомендована література

  1. Біоматеріали та покриття: навчальний посібник / Л. Ф. Суходуб. – Суми: Сумський державний університет, 2020. – 300 с.
  2. Біомедичні матеріали: від історії до сьогодення: навчальний посібник / Х.В. Берладір, Т.П. Говорун, О.М. Олешко. – Суми: Сумський державний університет, 2022. – 223 с.
  3. Біоактивні матеріали для регенерації кісткової тканини: навч. посібник / О.В. Саввова, Г.К. Воронов, О.І. Фесенко, Ю.О. Смирнова. – Харків: Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, 2021. – 142 с.
  4. Кальцій-фосфатні біоматеріали: навчальний посібник / З.З. Зиман. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 288 с.
  5. Матеріалознавство: Підручник / Є.Г. Афтанділянц, О.В. Зазимко, К.Г. Лопатько. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2013. – 612 с.

Силабус: Біоматеріали

Завантажити силабус