Основи механіки руйнування (113 Прикладна математика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Андрейків О. Є.МТП-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632МТП-31професор Андрейків О. Є.

Опис курсу

Дисципліна “Основи механіки руйнування” є важливим у забезпеченні спеціальності 113 Прикладна матемакита в області механіки деформівного твердого тіла. У даному курсі викладаються основні математичні моделі теорії тріщин, критерії гранично-рівноважного стану твердих (крихких, квазікрихких, пружно-пластичних) тіл з тріщинами за дії статичного, довготривалого статичного і динамічного навантаженнях та методи для реалізації цих критеріїв при визначенні залишкової міцності елементів конструкцій.

Рекомендована література

Література базова

  1. Андрейків О.Є., Скальський В.Р., Долінська І.Я. Заповільнене руйнування матеріалів за локальної повзучості. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 400 с.
  2. Скальський В. Р., Божидарнік В. В., Долінська І. Я. Основи механіки руйну­вання для зварюваль­ників: навч. посіб. – Луцьк, 2014. – 356с.
  3. Андрейків О.Є., Долінська І.Я. Прогнозування залишкового ресурсу труб нафтогазопроводів з урахуванням умов експлуатації і деградації їх матеріалів. – Київ: Наукова думка, 2023. – 268 с.
  4. Долгов О. М. Механіка руйнування: підручник / О. М. Долгов. Національний технічний університет «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. – 166 с.
  5. Андрейків О.Є., Штаюра С.Т. Експериментальна механіка. Частина 1: Силові фактори. Ізотропні матеріали. Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка. 2004. 272 с.

Література додаткова

  1. Майборода В.С. Основи механіки руйнування: навч. посіб. / В.С. Майборода, М.М. Бобіна, Т.В. Лоскутова, Н.В. Мініцька. – К.: НТУУ – КПІ, 2010. – 124 с.
  2. Ho Sung Kim. Mechanics of Solids and Fracture. 2th edition. – 2016. – 234 p.

Силабус: Основи механіки руйнування

Завантажити силабус