Розробка мобільних додатків

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532МТП-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532МТП-31

Опис курсу

Курс “Розробка мобільних додатків” охоплює такі розділи: розробка мобільних WEB-додатків, розробка додатків для ОС Android та розробка крос-платформних додатків. При розгляді цих тем основна увага зосереджується на аналізі бізнес-вимог, обиранні найбільш підходящої технології для розв’язування поставлених задач, реалізації програмних продуктів та використанні найкращих практик розробки додатків. Викладення матеріалу здійснюється за допомогою сучасних термінів та понять з галузі інформаційних технологій.

Рекомендована література

1. Wroblewski L. Mobile First / L. Wroblewski. – 2011. – 123p.

2. Keith J. HTML5 for Web Designers / J. Keith, R. Andrew. – 2016. – 92p.

3. Marcotte E. Responsive Web Design / E. Marcotte. – 2014. – 153 p.

4. McGrane K. Content Strategy for Mobile / K. McGrane. – 2012. – 165p.

5. Beck K. Test-Driven Development: By Example / K. Beck. – Addison-Wesley Longman, 2002. – 240 p.

6. Clark J. Designing for Touch / J. Clark. – 2015. – 169p.

7. Esposito D. Programming Microsoft ASP.NET MVC / D. Esposito. – Microsoft Press, 2010. – 590 p.

8. Android Developer Training Courses [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://developer.android.com/courses

9. Griffiths D. Head First Android Development / D. Griffiths, D. Griffiths. – O’Reilly Media, 2015. – 734p.

10. Leiva A. Kotlin for Android developers / Antonio Leiva / CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. – 240p.

11. Ghita C. Kickstart Modern Android Development with Jetpack and Kotlin: Enhance your applications by integrating Jetpack and applying modern app architectural concepts / Catalin Ghita / Packt Publishing, 2022. – 472p.

12. Panigrahy N. Xamarin Mobile Application Development for Android / Nilanchala Panigrahy. – Packt Publishing, 2015. – 296p.

13. Petzold C. Creating Mobile Apps with Xamarin.Forms. – WWW: https://developer.xamarin.com/guides/xamarin-forms/creating-mobile-apps-xamarin-forms/

14. Introduction to Ionic [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://ionicframework.com/docs

15. Griffith C. Mobile App Development with Ionic, Revised Edition: Cross-Platform Apps with Ionic, Angular, and Cordova / Chris Griffith / O’Reilly Media, 2017. – 290p.

16. React Native [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://reactnative.dev/

17. Nalwaya A., Paul A. React Native for Mobile Development: Harness the Power of React Native to Create Stunning iOS and Android Applications / Akshat Paul, Abhishek Nalwaya / APress, 2019. – 237p.

18. Deploy machine learning models on mobile and edge devices [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.tensorflow.org/lite

Силабус: Розробка мобільних додатків (Навчальний план за 2021 р.)

Завантажити силабус