Кузь Ігор Степанович

Посада: доцент кафедри механіки, заступник декана механіко-математичного факультету з наукової і навчально-виховної роботи

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 239-43-70, (032) 239-41-74

Електронна пошта: ihor.kuz@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Обчислювальна механіка твердого деформівного тіла.

Курси

Публікації

Список друкованих праць доцента кафедри механіки

Кузя Ігоря Степановича

(2013-2020 рр.)

 1. Кузь І. С. Розрахунок напруженого стану пружно-пластичних лінійно зміцнюваних пластин з концентраторами напружень / І. С. Кузь, Н. Я. Пиз // Тези доп. III Міжнар. інтернет-симпозіуму “Сучасні проблеми інженерної механіки” (Луцьк, 15-17 травня, 2013 р.). – Луцьк, – 2013. http://konfnet84.net/material/Kuz_Ihor.pdf.
 2. Кузь І. Міцність пружно-пластичних пластин з концентраторами напружень / І. Кузь, О. Кузь, Н. Пиз // Одинадцятий Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, – 2013. – С. 42.
 3. Кузь І. Напружено-деформований стан пружно-пластичних пластин з круговим отвором (включенням) та розрізом (включенням) з урахуванням розвантаження / І. Кузь, Н. Пиз // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми механіки та математики” (Львів, 21-25 травня, 2013 р.). – Львів, 2013. –Т.2. –С.64-66.
 4. КузьІ. Одновісний розтяг пружно-пластичних пластин з квадратним отвором різної орієнтації / І. Кузь, О. Кузь // Вісник ТНТУ. – – № 4 (72). – С. 52–59.
 5. Kuz’ I. S. Calculation of stress-strain state elastic plate with notch of an arbitrary smooth contour / I. S. Kuz’, O. N. Kuz’// J. of Applied Computer Science Methods. – 2013. – 3. – N. 1. – P. 67-77.
 6. КузьІ. Розрахунок напружено-деформованого стану пружно-пластичних пластин з концентраторами напружень / І. Кузь, О. Кузь, Н. Пиз // XIV Всеукраїнська науково-методична конференція, присвячена 100-річчю з дня заснування МНУ ім. В.О. Сухомлинського «Сучасні проблеми фізико-математичних наук та підготовка фахівців у цій галузі» (Миколаїв, 12-14 вересня 2013 р.). – Миколаїв, – 2013. – С. 41-42.
 7. Кузь І. С. Методичні вказівки до вивчення основних команд у математичному пакеті Maple  у курсі “Пакети прикладних програм” / І. С. Кузь, М. С. Слободян //. – Львів: ЛНУ. – 2013. – 16 с.
 8. Кузь І. С. Методичні вказівки до вивчення мови розмітки гіпертексту HTML  у курсі “Мережі.Інтернет” / І. С. Кузь, М. С. Слободян // – Львів: ЛНУ. – 2014. – 16 с.
 9. Кузь И. Метод полиномов Лагерра в задачах волновой механики структурно-неоднородных тел / В.Галазюк, И.Кузь, И.Турчин // Международная научная конференция “Турбулентность и волновые процессы”, посвященная 100-летию со дня рождения академика М.Д.Миллионщикова, 26-28 ноября 2013 г. Сборник тезисов, М.: ООО ”Интуит.ру”, 2013.- С.133-134.
 10. Кузь І. Напружено-деформований стан пружно-пластичних пластин з двома перпендикулярно розташованими розрізами з урахуванням зміцнення та розвантаження / І. Кузь, О.Кузь, Н. Пиз // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур : зб.наук. праць ; під заг. ред. І.О.Луковського, Г.С. Кіта, Р.М. Кушніра. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2014. – С. 273-275.
 11. Кузь І. Міцність пружно-пластичної накладки за нерівномірного навантаження з урахуванням зміцнення та розвантаження / І. Кузь, О.Кузь, Н. Пиз // Механіка руйнування матеріалів та міцність конструкцій: зб.наук. праць 5-ої Міжнародної конференції (24-27 червня 2014 р., Львів); під заг. ред. акад. НАН України В.В.Панасюка. –2014. – С. 391-396.
 12. КузьІ. С. Напружено-деформований стан пружної пластини з виточкою довільного гладкого обрису / І. С. Кузь, О. Н. Кузь // // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2014. – Вип. 79. – С. 80-88.
 13. КузьІ. Вплив концентраторів напружень на напружено-деформований стан пружно-пластичних пластин / І. Кузь, О. Кузь, Н. Пиз // Вісник ТНТУ. – – № 4 (76).           – С. 79–88.
 14. Кузь І. Міцність пружно-пластичних пластин з двома перпендикулярними розрізами (абсолютно жорсткими включеннями) / І.Кузь, О.Кузь, Н. Пиз //  Дванадцятий Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, – 2015. – С. 36-37.
 15. Kuz I. Stress-strain state of elastic plate with an arbitrary smooth notch / I. Kuz, O. Kuz, H.Sulym // Conference Proceedings. VIII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures (May 31 – June 3, 2015, Augustow, Poland). – Augustow,  – 2015. – P. 107.
 16. КузьІ. Напружено-деформований стан пружно-пластичних лінійно зміцнюваних пластин з двома перпендикулярними за всебічного розтягу / І. Кузь, О. Кузь, Н. Пиз // Вісник ТНТУ. – 2015. – № 2 (78). – С. 110–116.
 17. Кuz I. Stress-Strain State of Elastic Plate with an Arbitrary Smooth Notch / I.Kuz, O.Kuz, H. Sulym // Acta Mechanica et Automatica. – – Vol. 9. – No. 4(34). – P.241-244 (SCOPUS).
 18. Кузь І.С. Вплив орієнтації квадратного абсолютно жорсткого включення на напружено-деформований стан пружно-пластичних пластин / І.С. Кузь, О.Н. Кузь, Н.Я. Пиз // Вісник Запорізького національного університету. Фіз.-мат. науки. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – №3. – С.135-143.
 19. Кузь І.С. Міцність пружно-пластичних пластин з двома перпендикулярними розрізами (тонкими жорсткими включеннями) за всебічного розтягу / І.С. Кузь, О.Н. Кузь, Н.Я. Пиз // Вісник Запорізького національного університету. Фіз.-мат. науки. – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – №1. – С.213-222.
 20. Кузь І. С. Застосування вейвлет-перетворення для аналізу сигналів акустичної емісії під час руйнування матеріалів (Огляд) / В. Р. Скальський, О. М. Станкевич, І. С. Кузь // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2018. – №2. – С.7 – 21.
 21. Кузь І. С. Вплив сірководню на корозійно-електрохімічні властивості сталі 20 з покривами на основі цинку та алюмінію / М. С. Хома, В. Р. Івашків, Б. М. Дацко, І. С. Кузь // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2018. – №3. – С.136 – 141.
 22. Кузь І. С. Міцність пружно-пластичних пластин з квадратним отвором (включенням) та розрізом (тонким включенням) за одновісного розтягу / І. С. Кузь, О. І. Мороз, О. Н. Кузь // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2018. – №4. – С.144 – 149.
 23. Kuz’ I.S. Application of Wavelet Transforms for the Analysis of Acoustic-Emission signals Accompanying Fracture Processes in Materials (A Survey) / V.R. Skal’s’kyi, O.M. Stankevych, I.S. Kuz’ // Material Science. – 2018. – Vol. 54. – ISSUE 2. –  pp. 139-153 (SCOPUS).
 24. Kuz’ I.S. Influence of Hydrogen Sulfide on the Corrosion-Electrochemical Properties of 20 Steel with Coating Based on Zinc and Aluminum / M.S. Khoma, V.R. Ivashkiv, B.M. Datsko, I.S. Kuz’ // Material Science. – 2018. – Vol. 54. – ISSUE 3. –  pp. 438-443 (SCOPUS).
 25. Кузь І. Напружено-деформований стан пружно-пластичних пластин з квадратним отвором і розрізом / І. Кузь, О. Кузь // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми механіки та математики” (Львів, 22-25 травня 2018 р.). – Львів, 2018. –Т.2. –С.51-52.
 26. Kuz’ I.S. Strength of Elastoplastic Plates Containing Square Holes (Inclusions) and Cuts (Thin Inclusions) Under Uniaxial Tension /S. Kuz’, O.I. Moroz, O.N. Kuz’ // Material Science. – 2019. – Vol. 54. – ISSUE 4. –  pp. 603-609 (SCOPUS). https://link.springer.com/journal/11003/54/4/page/2
 27. Кузь І. С. Напружений стан штуцерів з локальними вибірками дефектів / Б. Д. Дробенко, С. Ф. Будз, І. С. Будз, І. С. Кузь // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2018. – №6. – С. 116 – 120.
 28. Кузь І.С. Математичні моделі системи терморегуляції організму людини / С.П. Стасевич, І.М.Петрушка, О.Н. Кузь, І.С. Кузь, І.Я. Казимира. – Львів: ЗУКЦ, 2019. – 120 с.
 29. Kuz’ I. S. Stressed State of Nozzles with Local Extractions of Defects / B. D. Drobenko, S.F.Budz, I.S.Budz, I. S. Kuz’ // Material Science.– 2019. – 54. – ISSUE 6. – 883-888 (SCOPUS). https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11003-019-00276-1
 30. Слободян М.С., Кузь І.С., Білаш О.В., Шайнога М.І. Згин із розтягом пластини з отвором та системою тріщин за смугового контакту їхніх берегів / Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. – 2020. – № 1. – С. 77-85.  (Категорія Б)

 

 

Біографія

Народився 24 липня 1963 року у м. Львові. У 1980 р. закінчив середню школу №11 із золотою медаллю. У 1986 р. закінчив з відзнакою Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова, а у 1989 р. там же аспірантуру. У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію. У 1989-1994 рр. працював на посаді асистента, а з 1994 р. на посаді доцента кафедри механіки. З 2004 р. – заступник декана механіко-математичного факультету з наукової роботи.

Нагороди

Відмінник освіти України (2008 р.).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!