Алгоритми обчислювальних процесів (113 Прикладна математика)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232МТП-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232МТП-21

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб ознайомити студентів з основними алгоритмами обчислювальних процесів для розв’язування різних типів задач, порівняти роботи алгоритмів та врахувати нюанси під час реалізації цих алгоритмів.
Метою вивчення нормативної дисципліни «Алгоритми обчислювальних процесів» є освоєння студентами основних алгоритмів в обчисленнях, аналіз роботи таких алгоритмів та принципи їх програмної реалізації. Цілі дисципліни полягають в отриманні студентами практичних навичків розробки та використання алгоритмів в обчислювальних процесах.

Рекомендована література

Основна література

 1. Кормен, Томас. Г., Лейзерсон Чарлз Е., Рівест Роналд Л., Стайн Кліфорд. Вступ до алгоритмів: Переклад з англійської третього видання – К.: К. І. С., 2019. – 1288 с.
 2. Ярошко С.А., Ярошко О.С. Методи розробки алгоритмів. Програмування мовою С++: навч посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 248 с.
 3. Глибовець М. М. Основи комп’ютерних алгоритмів. – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2003. – 450 с.
 4. Креневич А. Алгоритми і структури даних. Підручник. – К.: ВПЦ «Київський Університет», 2021. – 200 с. https://www.mechmat.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/09/pidruchnyk-alhorytmy-i-struktury-danykh.pdf
 5. Яковенко А. В. Основи програмування. Python. Частина 1. / К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 195 с.

Додаткова література

 1. Нікольський Ю. В., Пасічник В. В., Щербина Ю. М. Дискретна математика: Підручник. – Львів: «Магнолія – 2006», 2010. – 432 с.
 2. Новотарський М. А. Алгоритми та методи обчислень. https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/7421218e-d7dd-4e75-aa3e-bd7979db4e6d/content
 3. Erickson J. Algorithms.
  https://jeffe.cs.illinois.edu/teaching/algorithms/book/Algorithms-JeffE.pdf
 4. Sedgewick R., Wayne K. Algorithms, 4th edition. https://algs4.cs.princeton.edu/home/

Силабус: Алгоритми обчислювальних процесів

Завантажити силабус