Основи криптології (113 Прикладна математика)

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828МТП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828МТП-41

Опис курсу

Курс включає певний об’єм лекційних та лабораторних занять, а також передбачає виконання студентами індивідуальних завдань у галузі криптографії з елементами криптоаналізу. Предметом вивчення є сучасні методи криптографії та криптоаналізу, відповідний математичний апарат, різного призначення протоколи з використанням наявного інструментарія. В процесі вивчення курсу здійснюється порівняльний аналіз різних методів криптування з метою виявлення доцільності їх використання в кожному конкретному випадку.

Рекомендована література

  1. Вербіцький О.В. Вступ до криптології / О.В. Вербіцький. – Львів, ВНТЛ, 1998. – 248 с.
  2. Kölbl Stefan Design and analysis of cryptographic algorithms / Stefan Kölbl. – Technical University of Denmark, DTU Compute, 2016.
  3. Bourke Chris Cryptography and Computer Security / Chris Bourke. – University of Nebraska, 2015.
  4. Samsonu Ch. Cryptography and network security / Ch. Samsonu. – Kallam Haranadhareddy Institute of Technology, 2020.
  5. Danniel Yang, Zhiyang He, Maxwell Johnson, etc. Lecture Notes on Introduction to Cryptography / Yang Danniel, He Zhiyang, Johnson Maxwell, etc. – Vipul Goya, 2020.
  6. Bellare Mihir, Rogaway Phillip  Introduction to Modern Cryptography / Mihir Bellare, Phillip Rogaway. – San Diego, California, 2005.

Силабус: Основи криптології

Завантажити силабус