Бази даних та інформаційні системи (113 Прикладна математика)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
56Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532МТП-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548МТП-31

Опис курсу

Метою курсу нормативної дисципліни є набуття студентами теоретичних і практичних знань, вмінь і навичок з основ проектування та розробки баз даних, їх використання автоматизованими інформаційними системами. Дати уявлення про роль і місце баз даних в автоматизованих інформаційних системах, про призначення і основні характеристики різних систем керування базами даних, їх функціональні можливості; отримання базового рівня щодо роботи та програмування в середовищі СКБД PostgreSQL; теоретична підготовка в сфері проектування баз даних і використання СКБД.

Рекомендована література

  1. Сonnolly T. Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management, Global Edition (6th Edition) / Thomas Сonnolly, Carolyn Begg. – . ISBN 1292061847,  9781292061849– Pearson Education, 2015. – 1440 p.
  2. Date C.J. Database Desing and Relation Theory: Normal Forms and All That Jazz (2ndh Edition? Kindle Edition) / C.J. Date. – Apress. – December 12, 2019, Inc.,2019. – ISBN-13 978-1484255391. – 474 р.
  3. Date C.J. Introduction to Database Systems (8th Edition) / C.J. Date. – Pearson. – July 22, 2003, Inc.,2004. – ISBN-10: 0321197844; ISBN 13: 978-0321197849. – 1040 р.
  4. Garcia-Molina H. Database Systems: The Complete Book / H. Garcia Molina, Jeffrey D.Ullman, Jennifer Widom . – Pearson. – June 5 2008.  – ISBN 10: 0131873253? ISBN-13: 978-0131873254. – 1248 p.

Силабус: Бази даних та інформаційні системи

Завантажити силабус