Біомеханіка (113 Прикладна математика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
85Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
842Долінська І. Я.МТП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828МТП-41Василишин А. В.

Опис курсу

У даній дисципліні вивчаються основи механічного моделювання живих систем і процесів у живих системах. При цьому не розглядаються окремі атоми чи молекули, а розглядаються їх з’єднання в живих системах: клітини, тканини, органи, організми.

Рекомендована література

Основна література

 1. Кашуба В. О. Біомеханіка просторової організації тіла людини: сучасні методи та засоби діагностики і відновлення порушень / В. О. Кашуба, Ю. А. Попадюха. – Наук. світ, 2018. – 301 с.
 2. Huston R. Principles of Biomechanics / Huston. – United States, 2019. – 442 p.
 3. Соловйова О. М. Модель руху крові по артеріальному руслу з урахуванням біоактивності стінки судин / О. М. Соловйова, Н. М. Кізілова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2019. – Вип. 2. – С. 87–91.
 4. Кізілова Н. М. Комп’ютерне моделювання в біомеханіці кровообігу / Н. М. Кізілова, О. М. Соловйова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2019. –  № 41. – C. 39–45.
 5. Кузь І. С. Методичні вказівки до вивчення теми ріст і перебудова органів і тканин курсу основи біомеханіки для студентів механіко-метематичного факультету / І. С. Кузь, І. М. Турчин. – Львів: ЛНУ, 2012. – 18 с.
 6. Заікін А. В. Біомеханіка: навчально-методичний посібник / А. В. Заікін, Н. І. Судак. – Камянець-Подільський: КПНУ імені Івана Огієнка, 2020. – 144 с.
 7. Duane Knudson. Fundamentals of biomechanics / Duane Knudson. – Springer Nature Switzerland AG, 2021. – 252 p.
 8. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Основи біомеханіки» для студентів підготовки напрямки «Механіка» / Упоряд. М.Н. Кізілова. – Харків, ХНУ, 2012. – 54 с.

Додаткова література

 1. Куценко А. Г. Біомеханіка суцільних середовищ: Монографія / А. Г. Куценко, С. М. Бондар, В. М. Пришляк. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2014. – 512 с.
 2. Чаусов М. Г. Біомеханіка / М. Г. Чаусов, А. Г. Куценко, М. М. Бондар. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2012. – 511 с.
 3. Антонюк В. С. Біофізика і біомеханіка: підручник / В. С. Антонюк, М. О. Бондаренко, В. А. Ващенко та ін. – Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 346 с.
 4. Guzik A. Biomechanika inżynierska: zagadnienia wybrane, laboratorium / A. Guzik, M. Gzik, В. Gzik-Zroska et all. – Gliwice, 2004. – 172 p.
 5. Без’язична О. В. Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу «Біомеханіка» / О. В. Без’язична, Л. П. Коваленко. – Харків: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2014. – 49 с.
 6. Guigen Zhang. Introduction to integrative engineering a computational approach to biomedical problems / Guigen Zhang. – New York: CRC Press, 2017. – 448 p.
 7. Oomens C. Biomechanics Concepts and Computation: Second Edition / C. Oomens, M. Brekelmans, S. Loerakker, F. Baaijens. Cambridge University Press, 2018. – 422 p.
 8. Jay D. Humphrey. An introduction to Biomechanics solids and fluids, analysis and design: second edition / Jay D. Humphrey, Sherry L. O’Rourke. Springer, 2015. – 710 p.
 9. С.П. Панченко. Біомеханіка. Конспект лекцій / С.П. Панченко. –  Дніпро: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2022. – 73 с.

Силабус: Біомеханіка

Завантажити силабус