Вступ до блокчейн технологій (113 Прикладна математика)

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828МТП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828МТП-41

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб ознайомити студентів з принципами побудови розподілених та децентралізованих систем, алгоритмічними основами блокчейн систем, методами та інструментами розробки смарт-контрактів Ethereum та Web 3 аплікацій.

Рекомендована література

Основна література

 1. Imran Bashir. Mastering Blockchain, 4th edition /Imran Bashir// Packt – 2023
 2. Darrel Hankerson, Alfred Menezes, Scott Vanstone. Guide to Elliptic Curve Cryptography / Darrel Hankerson, Alfred Menezes, Scott Vanstone // Springer-Verlag –2004
 3. https://bitcoin.org/en/bitcoin-paper
 4. https://ethereum.github.io/yellowpaper/paper.pdf

Допоміжна література:

 1. https://ethereum.org/en/developers/docs
 2. https://www.openssl.org/docs/
 3. https://remix-ide.readthedocs.io/en/latest/
 4. https://docs.soliditylang.org/en/v0.8.24/
 5. https://archive.trufflesuite.com/docs/
 6. https://docs.ethers.org/v5/
 7. https://docs.openzeppelin.com/

Силабус: Вступ до блокчейн технологій

Завантажити силабус