Звізло Іван Степанович

Посада: доцент кафедри механіки

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 239-43-70, (032) 239-45-67

Електронна пошта: ivan.zvizlo@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Механіка твердого деформівного тіла, теорія пружності, згин пластин з тріщинами.

Курси

Публікації

Опублікував низку наукових праць, зокр.: Изгиб кусочно-однородной изотропной пластины с прямолинейной трещиной, паралельной линии спая, с учетом контакта ее берегов (Теоретическая и прикладная механика. 2001; зі співавт.), Двовісний згин моментами на нескінченності кусково-однорідної пластини з прямолінійною тріщиною з урахуванням контакту її берегів (Вісн. Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. 2008. Вип. 69), Згин кусково-однорідної ізотропної пластини з круговою шайбою та довільно розташованою тріщиною всередині шайби з урахуванням контакту її берегів (Проблеми обчисл. механіки і міцності конструкцій. 2012. Вип. 19; зі співавт.), Двовісний згин кусково-однорідної пластини з пружною круговою шайбою та радіальною тріщиною у шайбі з урахуванням контакту її берегів (Вісн. Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. 2012. Вип. 76; зі співавт.), Двовісний згин пластини з круговим отвором та крайовою радіальною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів(Вісн. Зап. нац. ун-ту. Фіз.-мат. науки. 2015. № 1; зі співавт.)

Біографія

ЗВІЗЛО Іван Степанович (15.V.1972, с. Лівчиці, Городоцького р-ну, Львів. обл.) – механік, канд. фіз.-мат. наук (Згин кусково-однорідної ізотропної пластини, ослабленої прямолінійними наскрізними розрізами з контактуючими берегами, 2012).
Звізло Іван Степанович народився 15 травня 1972 року в селі Лівчиці Городоцького району Львівської області. У 1993 році поступив на навчання у Львівський державний університет імені Івана Франка на механіко-математичний факультет, який закінчив у 1998 році за спеціальністю “механіка”. З листопада 1998 року працював у Львівському національному університеті імені Івана Франка на посаді інженера кафедри механіки.
У 2012 захистив дисертацію на тему «Згин кусково-однорідної ізотропної пластини, ослабленої прямолінійними наскрізними розрізами з контактуючими берегами».
З 2015 року працював на посаді старшого викладача, а з 2016 року працює на посаді доцента кафедри механіки.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!