Застосування теорії функцій комплексної змінної до плоских задач теорії пружності (Освітня програма: Математичне моделювання та комп’ютерна механіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
748доцент Слободян М. С.МТП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732МТП-41доцент Слободян М. С.

Опис курсу

У навчальній дисципУ навчальній дисципліні викладена постановка плоскої задачі теорії пружності, виведені формули для визначення компонент тензора напружень і вектора пружного переміщення через дві аналітичні функції комплексної змінної, зведені основні граничні задачі плоскої теорії пружності до граничних задач теорії функцій комплексної змінної, розглянуті методи розв’язування граничних задач для аналітичних функцій та побудовані розв’язки окремих задач.ліні викладена постановка плоскої задачі теорії пружності, виведені формули для визначення компонент тензора напружень і вектора пружного переміщення через дві аналітичні функції комплексної змінної, зведені основні граничні задачі плоскої теорії пружності до граничних задач теорії функцій комплексної змінної, розглянуті методи розв’язування граничних задач для аналітичних функцій та побудовані розв’язки окремих задач.
Мета даної дисципліни у підготовці спеціалістів з теорії пружності, пластичності та міцності визначається тим, що вона має з одного боку, велике науково-пізнавальне значення, з другого – з її допомогою досягнуті великі успіхи в такій важливій галузі знання як лінійна механіка руйнування.

Рекомендована література

  1. Сулим Г.Т. Основи математичної теорії термопружної рівноваги деформівних твердих тіл з тонкими включеннями. Монографія. – Львів: дослідно-видавничий центр НТШ. 2007. – 716 с.
  2. Саврук М.П., Зеленяк В. М. Двовимірні задачі термопружності для кусково-однорідних тіл з тріщинами. – Львів: Видавництво “Растр-7″, 2009. – 212 с.
  3. Божидарник В.В., Сулим Г.Т. Елементи теорії пружності. – Львів: Вид-во “Світ”, 1994. – 558 с.
  4. Божидарник В.В., Сулим Г.Т. Плоска задача теорії пружності. – К.: НМК ВО, 1991. – 104 с.
  5. Божидарник В.В., Сулим Г.Т. Елементи теорії пластичності та міцності. – Львів: Світ. – 945 с.
  6. Контактна механіка. Шорсткість, розшарування і зношування поверхонь: колективна монографія / М.М. Кундрат, Н.А. Гук, Н.Л. Козакова, В.І. Острик, М.С. Слободян, В.І. Кузьменко, О.В. Приходько, Н.М. Д’яченко, Є.В. Шашкова, В.П. Силованюк, Н.Д. Вайсфельд, Г.О. Фесенко, О.П. Козачок, Р.М. Мартиняк, О.В. Максимук, Ю.В. Сачук, А.О. Сяський, Н.В. Шевцова, В.А. Сяський, О.Ю. Дейнека, Т.С. Нагірний, К.А. Червінка, А.О. Камінський, М.В. Дудик, В.М. Феньків; за заг. ред. Р.М. Мартиняка // Львів: Видавець Вікторія Кундельська, 2022. – 392 с. – https://www.researchgate.net/publication/366177313

Силабус: Застосування ТФКЗ до плоских задач теорії пружності

Завантажити силабус