Kонтроль якості досліджень та розробки проектів

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632МТП-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632МТП-31

Опис курсу

Курс включає певний об’єм лекційних та лабораторних занять, а також передбачає виконання студентами індивідуальних завдань у галузі контролю якості обчислень. Предметом вивчення є тест дизайн техніки ручної та автоматизованої перевірки якості програмного забезпечення та методи контролю якості обчислень в наукових проектах. В процесі вивчення курсу здійснюється порівняльний аналіз різних способів аналізу якості програмних додатків з метою виявлення доцільності їх використання в кожному конкретному випадку.

Рекомендована література

1. Graham D., Black R., Veenedaal E. Fundation of Software Testing. ISTQB Sertification / Dorothy Graham, Rex Black, Erik van Veenedaal. – Gengage, 2020.
2. Irvine D. Build Your Own Test Framework. A Practical Guide to Writing Better Automated Tests / Daniel Irvine. – London, APress, 2023.
3. Mellor A. Test-Driven Development with Java. Create higher-quality software by writing tests first with SOLID and hexagonal architecture /
Alan Mellor. – Birmingham-Mumbai, Packt Publishing, 2022.
4. Parsa S. Software Testing Automation / Saeed Parsa. – Springer, 2023.
5. Raghavendra S. Karnataka D. Python Testing with Selenium / Sujay Raghavendra, Dharwad Karnataka. – Apress, 2021.
6. Shah N. Software Quality Assurance & Testing for Beginners / Nitin Shah. – 2019.
7. Sharva P. Selenium with C# / Pallavi Sharva. – BPB 2023.
8. Spillner A., Linz T., Software Testing Foundations / Andreas Spillner, Tilo Linz. – Dpunkt Verlag, 2021.
9. Tudose C., Tahchiev P., Leme F., Massol V., Gregory G. jUnit in Action / Catalin Tudose, Petar Tahchiev, Felipe Leme, Vincent Massol, Gary Gregory. – Manning Publications, 2020.

Силабус: Kонтроль якості досліджень та розробки проектів (Навчальний план за 2021 р.)

Завантажити силабус